Kylänmäen päiväkoti

Kylänmäen päiväkodissa on esiopetusikäisiä lapsia  kahden  pienen esiopetusryhmän verran.
Kylänmäen päiväkoti sijaitsee Kilon koulun vieressä. Hallinnollisesti kuulumme Kilon päiväkodin yhteyteen. Päiväkotiimme on hyvät liikenneyhteydet  ja luonto on lähellä. Retkeilemme lähimetsässä ja seuraamme ympäröivien peltojen vaihtuvia vuodenaikoja.

Esiopetuksessa edistämme yhdessä lasten huoltajien kanssa lasten kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä.

Toiminnassa korostetaan lapsen iloa oppimisesta ja oppimisen ilon säilymistä. Annamme lapselle mahdollisuuden osallistua, onnistua ja oivaltaa itse. Rikastutamme lapsen kokemusmaailmaa ja avaamme hänelle ovia uusiin kiinnostuksen kohteisiin.

Toimintamme on vaihtelevaa ja monipuolista toiminnallista työskentelyä. Ulkoilu, leikki ja lepo ovat tärkeitä myös esikoululaiselle. Tiedollisen ja taidollisen kehityksen ohella tuemme ja seuraamme lapsen tunne-elämän ja yhteistyötaitojen kehittymistä. Aikuisten kannustavan esimerkin kautta myös lapset oppivat kannustamaan toisiaan. He saavat myönteisiä kokemuksia itsestään ja ryhmän jäsenenä olemisesta. Kiusaamiseen puutumme välittömästi eikä ketään jätetä ryhmässä yksin.