Lintulan päiväkoti

Kodikas Lintulan päiväkoti on aloittanut toimintansa alunperin elokuussa 2009 ja uudessa Lintulassa 2014.
Päiväkodissa on tilat kolmelle lapsiryhmälle.

Ryhmät

Päiväkodissamme toimii kolme lapsiryhmää Kivitaskut, Silkkiuikut ja Tuulihaukat. Hoitopaikkoja on tällä hetkellä 1-6 – vuotiaille lapsille yhteensä 58. Päiväkodissa ei tarjota esiopetusta, vaan tavallisimmin lapset siirtyvät läheisten koulujen esiopetusryhmiin. Toimintamme perustana on pienryhmätoiminta ja näkemys lapsista aktiivisina toimijoina.

Sijainti

Lintulan päiväkoti sijaitsee rauhallisella pientaloalueella, hyvien kulkuyhteyksien varrella. Leppävaaran juna-asemalta on noin 15 minuutin kävelymatka ja läheisellä Lintuvaaran tiellä kulkevat bussit numero 22, 23, 23N ja 23V.

Toimintaperiaatteet

Yhteisöllisyys
Lintulan päiväkoti on pieni yksikkö, jossa korostuu koko päiväkodin yhteisöllisyys. Tyypillistä on, että lapsilla on sisaruksia päiväkodin toisissa ryhmissä. Näin ollen olemme halunneet suunnitella koko päiväkodin toimintaa yhteisesti yksikön varhaiskasvatussuunnitelmissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Päiväkodin ryhmät toimivat aktiivisesti yhteistyössä toistensa kanssa ja esimerkiksi iltapäivän ulkoilussa kaikki talon lapset ulkoilevat samalla pihalla.

Leikki ja elämyksellisyys
Tärkeimpänä toiminnan sisältönä pidämme leikkiä ja sen eri muotoja. Tavoitteena on kiireetön arki, jossa luomme mahdollisuudet monipuoliseen, ikätasoiseen leikkiin. Leikin arvostus näkyy siinä, että luomme puitteet inspiroivalle leikkiympäristölle ja välineistölle. Haluamme, että leikki on lasta motivoivaa ja iloa tuottavaa toimintaa. Aikuiset tukevat lasten sosiaalisia suhteita niin, että jokaisella lapsella on mahdollisuus osallistua leikkeihin ja yhteiseen toimintaa. Pidämme tärkeänä, että jokaiselle lapselle tulee tunne yhteisöön kuulumisesta. Lapsilla on päivittäin  mahdollisuus omatoimiselle leikille sekä lisäksi usein myös ohjatulle leikille. 

Yhteistyö huoltajien kanssa
Kasvatuskumppanuudella tarkoitamme henkilökunnan ja vanhempien tietoista sitoutumista ja toimimista lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi. Tärkeimpiä yhteistyön muotoja vanhempien kanssa ovat päivittäiset tapaamiset, varhaiskasvatussuunnitelma keskustelut, vanhempainillat ja yhteiset juhlat. Lintulaan päivähoitoon tulevien perheiden kanssa yhteistyö rakentuu niin, että päiväkodilta otetaan yhteys perheeseen puhelimitse. Alle 3v. lasten aloittaessa tarjoamme perheille mahdollisuutta saada omahoitaja kotiin tutustumiskäynnille. Tutustumiskäynnillä päiväkodissa sovimme lapsen tutustumisajan käytännöistä. Tavallisimmin tutustumisaika on 1-2 viikkoa, jolloin lapsi on tutustumassa yhdessä vanhemman kanssa ja viimeisinä päivinä ennen hoidon alkua muutamia hetkiä myös yksin. Tutustumisaikana omahoitajan kanssa käydään aloituskeskustelu. Kaksi kertaa vuodessa vanhempien kanssa pidetään keskustelu, jossa laaditaan jokaiselle lapselle varhaiskasvatussuunnitelma. Mikäli vanhempien kotikieli on jokin muu kuin suomi, kutsumme keskusteluun oman äidinkielen tulkin. 1-2 kertaa vuodessa päiväkodilla pidetään vanhempainilta. Lisäksi perinteisiin joulu- ja kevätjuhliin ovat vanhempien lisäksi tervetulleita myös sisarukset. Isovanhemmat olemme kutsuneet tutustumaan päiväkotiin myös vuosittain.

Kestävä kehitys
Kestävän kehityksen arvot sisältyvät päivittäiseen toimintaamme. Päiväkotiin on tehty kestävän kehityksen suunnitelma ja valittu kehittämisenkohta, jota kukin ryhmä toteuttaa lasten ikätaso huomioiden.

Vanhempaintoimikunta

Lintulan päiväkodin vanhempaintoimikunta on tärkeä osa kodin ja päiväkodin välistä yhteistyötä. Vanhempaintoimikunta on järjestänyt hauskaa yhdessäoloa sekä erilaisia tempauksia päiväkodin perheille ja tätä kautta kerännyt varoja, joilla tuetaan päiväkodin toimintaa.
Vanhempaintoimikunta toimii myös ajatusten ja ideoiden välittäjänä kodin ja päiväkodin välillä. Toimikunnassa sinulla on myös oiva mahdollisuus tavata muita vanhempia.

Vanhempaintoimikunnan toiminnan määrittävät vanhemmat juuri sellaiseksi, mihin heidän aikansa ja voimavaransa riittävät. Toiminnassa mukana oleminen ei velvoita tulemaan joka kerta kokouksiin tai osallistumaan jokaisen tapahtuman tai tempauksen järjestämiseen. Jokainen voi itse päättää, miten paljon haluaa ottaa vastuuta. Vanhempaintoimikunnan kokoukseen osallistuu yksi henkilökuntaan kuuluva vuorollaan. Toiminnasta saat lisätietoa päiväkodilta.