Lintuvaaran päiväkoti

Päiväkoti sijaitsee rauhallisen pientaloalueen keskellä aivan Lintuvaaran koulun vieressä.

Lintuvaaran päiväkoti tarjoaa lapselle turvallista, lapsilähtöistä hoitoa, kasvatusta ja opetusta arjen tilanteilla, leikillä ja ohjatulla toiminnalla. Lasta autetaan muodostamaan myönteisiä ihmissuhteita, jotka johdattavat häntä onnelliseen ja tasapainoiseen elämään.

Aikuiset auttavat toverisuhteiden synnyssä ja lapsen leikkitaitojen kehittymisessä. Lapsen kasvua ja kehitystä tuetaan yhteistyössä vanhempien kanssa. Jokaiselle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma.

Tällä hetkellä päiväkodissamme on lapsiryhmiä 1-6-vuotiaille lapsille ja esiopetusta.