Säterinmetsän päiväkoti

Päiväkoti sijaitsee Etelä- Leppävaarassa Säterinmetsän alueella hyvien kulkuyhteyksien päässä.

Turvallista on olla kun kaikki on tuttuja,
erilaiset ihmiset, erilaisia juttuja!
Jokainen meistä täällä on tärkeä,
kenenkään leikkejä ei voi rikkoa, särkeä!
Leikit saa jatkua pitkänkin aikaa,
leikin maassa on oppimisen taikaa!
Oppimiseen käytetään kaikki tavat,
sylit, halit ja opetuskamat.
Rajoja, sääntöjä mietitään myös,
kaikkea tarvitaan leikis ja työs!

Päiväkodin tavoitteena on luoda lämmin, hyväksyvä, rohkaiseva ja kannustava ilmapiiri.

Päiväkodissamme on tällä hetkellä lapsiryhmiä 1-6-vuotiaille lapsille. Osa lapsiryhmistä on tehostetun tuen ryhmiä. Yksikössämme järjestetään esiopetusta. 

Pienten, alle 3-vuotiaiden ryhmässä lapselle nimetään vastuukasvattaja, jonka kanssa vanhemmat yhdessä
suunnittelevat lapsensa hoitoa. Kaikissa ryhmissä toteutetaan pienryhmätoimintaa. Meille Säterinmetsässä on tärkeää positiivinen ja hyväksyvä kasvatusilmapiiri, salliva leikkiympäristö sekä lasten päivittäinen liikunta.

Espoon varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön toimintakalenteri

Espoon varhaiskasvatus kehittää kuntalaisille suunnattua sähköistä asiointia. Ensimmäisessä vaiheessa on valmistunut toimintakalenteri, josta voi seurata yksikön tapahtumia ja tiedotteita. Toimintakalenteri on otettu käyttöön muutamassa varhaiskasvatuksen yksikössä ja sen  käyttöönotto etenee vuoden 2018 aikana. Tämän päiväkodin toimintakalenteri on valmistunut ja siihen voi tutustua alla olevasta linkistä.

Toimintakalenteri