Veturin päiväkoti

Veturin päiväkoti on kahden lapsiryhmän pieni päivähoitoyksikkö. 
Päiväkodista löytyy alle 3-vuotiaiden ”Kulkijat”-ryhmä sekä yli 3-vuotiaiden ”Kiitäjät”-ryhmä.
Lapsia on hoitoajasta riippuen n. 22 lasta.

Päiväkodissa työskentelee kaksi lastentarhanopettajaa, kaksi lastenhoitajaa sekä keittiö- ja siivoustyötä
tekevä henkilö. Ruoka tulee Ruusutorpan koulun keittiöstä Espoo Cateringilta.

Veturin päiväkoti tarjoaa laadukasta varhaiskasvatusta, tavoitteena on jokaisen lapsen oppimisen
edistäminen ja hyvinvointi. 

Veturi haluaa toteuttaa hyvää hoivaa, kasvatusta ja opetusta taiteellisen kokemisen kautta, unohtamatta muitakaan lapselle ominaisia toimintatapoja.

Kaiken oppimisen lähtökohtana on hyvä ilmapiiri, leikin ilo ja lasten kiinnostuksen kohteet.