Viherkallion päiväkoti

Viherkallion päiväkoti siirtyy väistöön 16.3.2020 alkaen Nuumäen päiväkotiin osoitteeseen Nuumäentie 2.

Viherkallion päiväkoti sijaitsee rauhallisella asuinalueella, jossa on metsää ja kerrostaloja. 

Viherkallion päiväkodin keskeinen ajatus on tarjota monipuolista ja laadukasta päivähoitoa turvallisessa ympäristössä. Se sisältää lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvän opetuksen, ohjauksen ja hoivan.
Päiväkodin ajatuksena on toimia kasvatuskumppaneina lasten vanhempien ja muiden lasten kehityksen kannalta tärkeiden asiantuntijoiden kanssa huomioon ottaen lapsen yksilölliset tarpeet, sekä tukea vanhempia vastuulliseen vanhemmuuteen.

Päiväkodin tavoitteena on kasvattaa ja opettaa lasta yhdessä vanhempien kanssa niin, että hänestä kehittyy itseensä luottava, toiset huomioiva, omatoiminen, persoonalliset taidot omaava, iloinen ja tasapainoinen lapsi.
Kasvatuksessa ja opetuksessa otetaan huomioon lapsen oma kehitystaso.

Alle 3-vuotiaiden ryhmässä toimitaan omahoitajakäytännön mukaisesti. Näin mahdollistetaan lapselle turvallinen kiintymyssuhde omahoitajaan päivähoidossa. Lapset toimivat päivittäin pienryhmissä leikkien ja oppien uusia taitoja. Leikki on keskeinen osa päiväkodin arkea ja leikin kautta lapsi kokee oppimisen iloa ja kiinnostusta uutta kohtaan.