Olarin päiväkoti

Päiväkoti sijaitsee Olarissa Päivänkehrän koulun vieressä hyvien kulkuyhteyksien varrella. Olarin päiväkodissa on neljä lapsiryhmää; Tenavat, Vesselit, Keltaiset ja Punaiset. Hoitopaikkoja on 1-6 vuotiaille lapsille. Punaiset ryhmä on esiopetusryhmä.

Olarin päiväkodilla on pitkä historia ja meillä on hoidettu lapsia jo useammassa polvessa. Saimme peruskorjauksen myötä uudistetut tilamme käyttöömme marraskuussa 2011.

Meille on tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä perheiden kanssa. Toimimme kasvatuskumppaneina yhteisvastuullisesti kaikkien päiväkodissa olevien lasten parhaaksi. Jokaisessa lapsiryhmässä järjestetään kaksi kertaa vuodessa vanhempainilta, jossa vanhemmilla on aktiivinen rooli. Toiminnan suunnittelussa noudatamme valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman sisällön tavoitteita jokaisen lapsen kehitystarpeet huomioiden.

Olarin päiväkoti on ollut vuodesta 2011 tieto- ja viestintätekniikan pilottipäiväkoti. Sen myötä olemme saaneet koulutusta mediakasvatukseen ja meillä on käytössämme useita laitteita kuten älytaulu, dokumenttikamera ja useita kannettavia tietokoneita lasten mediakasvatukseen.

Vaalimme kestävän kehityksen periaatteita päiväkodin arjen toiminnoissa. Päiväkodissa on työryhmä, joka pohtii ja arvioi lasten ja henkilökunnan esiintuomia kestävän kehityksen kehittämiskohteita säännöllisesti. Viimeisin kehittämiskohteemme on ollut jätteen synnyn vähentäminen.

Olemme tehneet yhteistyötä Helsingin yliopiston, ammattikorkeakoulujen ja ammattioppilaitosten kanssa jo vuosien ajan opiskelijoiden harjoittelupaikkana. Olemme kokeneet opiskelijoiden läsnäolon kaikille hyödylliseksi, koska olemme myös heidän kysymysten ja pohdintojen kautta kehittäneet päiväkodin toimintaa.