Kielitietoinen varhaiskasvatus

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Toiminnassamme painottuu kielitietoinen varhaiskasvatus ja kielen oppimisen tukeminen. Opettajat ja lastenhoitajat sanallistavat määrätietoisesti arjen toimintoja ja kuvatuki on käytössä kaikissa lapsiryhmissä. Niiden avulla jäsennetään päivän tapahtumia, siirtymiä, laulun oppimista ja satuja.
Lasten kielelliset lähtökohdat huomioidaan, ja heille annetaan aikaa ja mahdollisuuksia vaihteleviin kielenkäytön tilanteisiin.

Laulukuva