Leikki

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Toiminnassamme on aikaa leikille. Leikki edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Se on lapselle luontainen tapa olla ja elää. Lasten leikkialoitteille, kokeiluille ja elämyksille annetaan tilaa, aikaa ja leikkirauhaa. Leikit tarjoavat lapselle mahdollisuuden monipuoliseen kielelliseen ja keholliseen kokemiseen. Leikkiympäristöt muuttuvat ja uudistuvat, niissä näkyy lapsen mielenkiinnonkohteet.

Palikkaleikki