Kotihoidossa testattiin uusia liikkumistapoja: tärkeää oppia tulevaisuuteen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
27.11.2019 klo 14.16

Espoon kaupunki kokeili kesällä 2017 uusia liikkumistapoja kotihoidon asiakaskäynneillä. Kokeilun aikana kotihoidon työntekijät kulkivat asiakkaan luo henkilökohtaisessa käytössä olevan auton sijasta pyöräillen, kävellen, kimppakyydillä tai tila-autolla, johon oli rakennettu liikkuva toimisto. Kokeilu osoittautui haastavaksi, mutta antoi paljon oppia kaupungin kuljetuspalvelujen jatkokehittämiseen. 

Kokeilun tavoitteena oli löytää toteutuskelpoinen yhteisliikkumisen konsepti Espoon kotihoidolle sekä arvioida konseptin laajennettavuus Espoon muihin palveluihin. 

Kokeilu oli osa Espoon kaupungin tavoitetta kehittää liikkumispalveluita sujuviksi, ympäristöystävällisiksi ja taloudellisiksi. Yhteisliikkumisen palvelu tehostaisi kotihoidon palvelujen järjestämistä ja palvelujen tuottamista, helpottaisi henkilöstörekrytointia sekä parantaisi henkilöstön työhyvinvointia kotihoitopalvelutarpeiden kasvaessa Espoon alueella. Se voisi myös säästää kustannuksissa, kun esimerkiksi kaluston huoltokustannukset ja parkkisakot vähenisivät ja henkilöstön liikkumisessa säästettäisiin aikaa. 

Kulkumuotojen yhdistämisestä merkittäviä säästöjä 

Eri kulkumuotojen ja liikennevälineiden yhdistämisellä voitaisiin tuottaa merkittäviä kustannussäästöjä kaupungille.  

Avaamalla kuljetuksia ja liikkumista koskevaa dataa voitaisiin myös luoda uudenlaisia liikenteen palveluja, jotka vähentäisivät liikkumisen tarvetta ja mahdollistaisivat esimerkiksi kaupungin ostamien kuljetuspalveluiden integroimisen muihin liikkumispalveluihin.  

”Lähestyimme kotihoidon liikkumisen palvelujen kehittämistä ensin pienessä mittakaavassa kokeillen, jotta opimme mikä toimii ja mikä ei, ja mitä muutoksen laajempi toteutus vaatisi kaupungin toimintaympäristössä. Samalla pystyimme välttymään suuremmilta kehityskustannuksilta verrattuna siihen, että olisimme toteuttaneet suoraan laajemman projektin ja käyttöönoton”, toteaa Espoon kaupungin vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen

Kokeilun ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin neljä kokeilupäivää kotihoidon Matinkylän-Olarin alueella kesäkuussa 2017. Toteutuksessa oli mukana aktiivisesti kotihoidon henkilökunta sekä toimittajakonsortio, johon kuului toisiaan täydentäviä ratkaisut ja toimijoita. Ennen kokeilupäiviä konseptoitiin yhteistyössä, mitä vähimmäisratkaisua tavoitellaan. Tämä toteutettiin mallintamalla ongelmaa ja miettimällä vaihtoehtoisia ratkaisuja.  

”Haastavinta oli yhteensovittaa kotihoidon tarpeet, säännöt ja velvoitteet ratkaisukokonaisuuden kanssa,” sanoo Espoon kaupungin digiagendan kehittämispäällikkö Valia Wistuba

Keskeisiä oppeja kokeilusta: 

  • Rinnakkaisten ratkaisujen kokeilu vaatii valmisteluaikaa, valmennusta, teknistä esitestausta ja viestintää. 
  • Etsivä kokeilu on riippuvainen avainhenkilöistä, henkilöstöstä ja johtajistosta sekä sopivista yhteistyökumppaneista, jotka sitoutuvat kokeiluun.  
  • Merkittävää oppimisen kannalta on jatkuva palautteen ja kokemusten keruu niin toimittajilta, henkilöstöltä kuin työnjohdolta. 
  • Sääolosuhteiden ja asiakaspalvelutilanteiden säännöt vaikuttavat kokeilun toteutukseen. 
  • Kotihoidon henkilöiden ja tavaroiden liikkumisen optimointiin tarvitaan toimivat taustajärjestelmät, hyvä työnohjaus ja tuki. 

Miten tästä eteenpäin? 

Vaikka kokeilussa ei päästy kakkosvaiheeseen eikä saatu vähimmäisratkaisua kokonaisuudessaan kokeiltua, projekti oli hyödyllinen oppimisprosessi Espoolle, kun liikkumisen palveluja ja kaupungin kuljetuspalveluja kehitetään, kilpailutetaan ja hankitaan.  

“Kaupunki palveluna -mallin rakentaminen edellyttää Espoon yhteisöltä uudenlaista verkostomaista toimintatapaa ja joustavuutta”, toteaa Espoon kaupungin palvelukehitysjohtaja Päivi Sutinen

Espoon toteutti kokeilun yhteiskehittämismallilla NFleet Oy:n, Kyyti Group Oy:n, toimittajaryhmittymän EKT Oy:n & Lähitaksi Oy:n, Helkama Velox Oy:n ja Silver Planet Oy:n kanssa. Aalto-yliopisto toteutti analyysin kokeilun valmistelu- ja toteutusvaiheesta.  

Kokeilu toteutettiin osana Espoon kaupungin digiagendaa, joka edistää palvelujen ja toimintojen kehittämistä kokeillen.  

Kokeilu on osa Tekesin ja liikenne- ja viestintäministeriön Liikkuminen palveluna -yhteishanketta (MaaS, Mobility as a Service), jonka toisena osatoteuttajana on Etelä-Karjalan liitto. Hankkeessa halutaan tuottaa kaupunkien rinnakkaiskokeilujen turvin yhteistä markkinavuoropuhelua ja lopulta rinnakkaisia hankintoja. 

Lisätietoa 

Kokeilun omistaja: vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen, Espoon kaupunki, matti.lyytikainen@espoo.fi, puh. 050 0796810 

Projektin ohjaus osana Espoon digiagendaa: kehittämispäällikkö Valia Wistuba, Espoon kaupunki, valia.wistuba@espoo.fi, puh. 043 825 2905 

Digiagendan operatiivinen johtaja: palvelukehitysjohtaja Päivi Sutinen, palvelukehitysjohtaja, Espoon kaupunki, paivi.sutinen@espoo.fi, puh. 046 877 2871