Kirjastojen sulkeuduttua saatiin lisäkäsiä koulukirjastoihin

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
13.5.2020 klo 8.02

Kirjaston työntekijät ovat päässeet palaamaan omiin työpisteisiinsä kirjastojen jälleen avauduttua 11.5. Poikkeusolojen aikana kirjastolaisia on työskennellyt apuna muun muassa koulukirjastoissa.

Entressen kirjastossa työskentelevä Anssi Sajama työllistyi poikkeusolojen aikana resurssipoolin kautta ja on koordinoinut koulukirjastojen tarroitusprojektia.

”Olemme vaihtaneet kirjojen selkämyksien signum-tarroja, sillä koulujen kirjastojen luokitusjärjestelmä yhdenmukaistetaan. Sama työ on tehty Espoon kaupungin kirjastolla pari vuotta sitten. Koulukirjastot olivat suunnitelleet tekevänsä tätä työtä syksyllä, mutta tarkemmin ei ollut resurssoitu tämän järjestämistä”, Sajama kertoo.

Kirjastotyöntekijöiden tekemä työ onkin ollut kouluille todella tarpeellista.

”Kirjastotyöntekijät ovat tehneet todella arvokasta työtä, joka keventää koulukirjastoja hoitavien opettajiemme työtilannetta ensi syksynä merkittävästi. Se ennakkoluulottomuus ja joustavuus, jolla kirjastolaiset hyppäsivät avuksemme, oli todella ilahduttavaa. Resurssipoolilaisten lisäksi olemme kiitollisia aineistopäällikkö Miika Miettuselle ja kirjastopedagogi Urho Kaipaiselle, jotka auttoivat meidät alkuun, jotta pystyimme resurssipoolia hyödyntämään”, sanoo koulutussuunnittelija Tiina Lindfors.

Kaksiviikkoisen työrupeaman aikana kirjastolaiset ovat työskennelleet yli 20 koulussa kirjoja tarroittamassa. 

”Meillä on mennyt yli 1,4 kilometriä dymo-tarranauhaa. Yhteen kirjaan menee keskimäärin 2 senttiä tarraa, joten olemme tarroittaneet yli 70 000 kirjaa”, Sajama laskee.

Kouluissa kiitollinen vastaanotto

33 kirjastolaista on ollut resurssipoolin kautta töissä koulukirjastoissa. Resurssipoolin kautta tarjotaan töitä koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen takia suljettujen toimipisteiden työntekijöille, ja henkilöstö on voinut siirtyä joustavasti uusiin tehtäviin.

”Se että ylipäätään resurssipoolista sai oman alan töitä, oli lottovoitto. Mielellään olisin mennyt mihin tahansa, mutta se, että onnistui vielä tällainen oman alan työ, oli hienoa”, Sajama sanoo.

Kirjaston työntekijöitä on työskennellyt resurssipoolin kautta koulukirjastoissa myös luetteloinnin parissa. Luetteloinnin parissa työskennellyt Éva Kelemen on ollut tyytyväinen kokemukseensa.

”Tuntuu, että sillä työllä, mitä teen, on oikeasti väliä. Jokaisessa koulussa on kirjasto-opettaja, mutta he ovat hyvin kiireisiä eikä heillä ole välttämättä resursseja tehdä tätä työtä, joten minut on otettu todella mielellään vastaan.”

Jatkossa entistä tiiviimpää yhteistyötä

Kelemen on kiitollinen saamastaan työstä, joka on avannut hänelle mahdollisuuden laajentaa omaa osaamistaan.

”Työn ohella opiskelen informaatiotutkimusta. Normaalisti omiin työtehtäviini ei kuulu luettelointia eli en olisi päässyt harjoittelemaan sitä, jos en olisi saanut tätä työtä,” Kelemen kertoo. Normaalioloissa hän työskentelee Sellon kirjastossa, musiikki- ja pajaosastolla.

”Olen tehnyt vuosia kirjastotöitä lasten ja nuorten parissa ja vetänyt koululuokille työpajoja, joten monet opettajat ovat tulleet tutuksi. Oli aivan mahtava kokemus päästä verkostoitumaan opettajiin nyt eri tavalla”, Kelemen kertoo.

Kaksiviikkoinen työ koulukirjastoissa on tuonut verkostoitumisen lisäksi myös uusia ideoita koulujen ja kirjastojen väliseen tiiviimpään yhteistyöhön. 

”Koulukirjastoilla on tärkeä rooli lasten lukutaidon edistämisessä, ja opettajat tekevät mahtavaa työtä. Tulevaisuudessa voisimme tehdä vielä tiiviimpää yhteistyötä heidän kanssaan ja tukea heitä enemmän,” Kelemen miettii.

Kädet asettavat uutta tarraa kirjaan.