Selvitys avustuksen käytöstä

Huom! Myönnettyihin avustuksiin liittyvät selvitykset kannattaa Postin lakon aikana lähettää sähköpostitse osoitteeseen kulttuuriavustukset@espoo.fi.  

Avustuksen saajan on toimitettava selvitys avustuksen käytöstä kulttuurin tulosyksikköön annettuun määräaikaan mennessä. 1.1.2019 voimaan tulleiden avustusperiaatteiden mukaisesti selvitysten määräajat ovat seuraavat:

Vuosiavustus: Selvitys on tehtävä myöntämisvuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä
Projekti- ja kehittämisavustus: Selvitys on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa projektin/hankkeen päättymisestä
Taideapurahat (yhdelle tai kolmelle kuukaudelle): Selvitys on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa työskentelyjakson päättymisestä
Työskentelyapuraha (1-vuotinen): Selvitys tehdään apurahakauden päätyttyä, kuitenkin viimeistään myöntämisvuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Selvitys vuosiavustuksen sekä projekti- ja kehittämisavustuksen käytöstä tehdään tarkoitukseen tehdyllä kaupungin lomakkeella. Vuonna 2019 myönnettyjen projekti- ja kehittämisavustusten selvityslomakkeet löytyvät sekä tämän sivun Liitteet-osiosta että Lomakkeet-osiosta. Taide- ja työskentelyapurahan saajat toimittavat vapaamuotoisen kirjallisen selvityksen apurahan käytöstä. Selvitykset toimitetaan osoitteeseen Kulttuurin tulosyksikkö/Selvitys, PL 30, 02070 ESPOON KAUPUNKI tai sähköpostitse kulttuuriavustukset[at]espoo.fi

Vuosiavustuksen selvitykseen liitetään avustusvuotta koskeva toimintakertomus, tilinpäätös ja tilin- tai toiminnantarkastuskertomus sekä toiminnan vaikuttavuuden arviointi. Avustusta saava yhdistys sitoutuu pitämään tilinsä ja hallintonsa avoimina tilinpidon tarkistuksia varten. Mikäli avustuksen saaja rikkoo avustusehtoja, avustus peritään takaisin.

Projekti- ja kehittämisavustusten saajat täydentävät selvityslomakkeeseen selostuksen avustuksella toteutetusta toiminnasta ja yksilöidyn talousselvityksen avustuksen käytöstä sekä toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin. Selvitykseen ei liitetä tositteita avustuksen käytöstä, mutta avustuksen saajan tulee säilyttää tositteet siltä varalta, että kaupunki pyytää ne erikseen tarkastusta varten.

Taideapurahan ja työskentelyapurahan saajien on tehtävä vapaamuotoinen kirjallinen selvitys hakemuksessa esitetyn työsuunnitelman mukaisesta taiteellisesta toiminnasta apurahakaudella.

Vuonna/vuodelle 2018 myönnettyjen kulttuuriavustusten selvitysten määräaika on huhtikuun 2019 loppuun mennessä. Vuoden 2019 alusta alkaen selvitykseen kohdeavustuksen käytöstä ei vaadita erillisiä liitteitä. Selvityslomakkeet 2018 ovat ladattavissa sekä tältä sivulta että Lomakkeet-osiosta.

Huom! PDF-lomakkeet on tarkoitettu täytettäväksi joko ilmaisella Adobe Reader -ohjelmalla tai maksullisella Adobe Acrobat -ohjelmalla. Muuten niiden toimivuutta ei voida taata.