LAKU-hanke

Kulttuurin ja varhaiskasvatuksen yhteistyöhanke

Hankkeen tarkoituksena on luoda pysyvä kulttuurin yhteistyörakenne ja kulttuurikasvatussuunnitelma kaikille Espoossa varhaiskasvatukseen osallistuville lapsille. Hankkeessa etsitään uusia toimintamalleja, jotka tukevat Espoon varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista. Toimintamalleja kehitetään tiiviissä yhteistyössä varhaiskasvatuksen sekä taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden kesken.

Hankkeen tavoitteena on auttaa kulttuuritoimijoita kehittämään tarjontaansa siten, että yleisötyön perinteisten muotojen rinnalle syntyy uusia taidelähtöisiä toimintamuotoja sovellettavaksi varhaiskasvatuksessa. Uuden valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa on painotuksia, joiden toteuttamisen tueksi tarvitaan kulttuurin toimijoita ja uusia toimintamalleja. Tavoitteena ei ole vain vahvistaa taidekokemuksia ja saada pohjatietoa esityksistä tai näyttelyistä; ajatuksena on, että kulttuuritoimijat voivat tukea varhaiskasvatussuunnitelman päämääriä ja auttaa lapsia esimerkiksi kuuntelemisen ja kuulemisen oppimisessa, katsomisen ja kehollisuuden ymmärtämisessä, ympäröivän maailman ymmärtämisessä ja kulttuuriperinnön näkemisessä omassa lähiympäristössään.

Hanke haluaa häivyttää käsitystä taiteesta ja kulttuurista elitistisenä toimintana ja sen sijaan liittää taiteeseen leikillisyyden ja hupsuttelun. Leikki on varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle keskeinen oppimisen muoto. Hanke voi taiteen ja kulttuurin avulla osaltaan tuoda leikillisyyttä varhaiskasvatuksen oppimisympäristöihin ja toimintakulttuuriin. Hankkeen avulla halutaan päästä eroon kulttuurisisältöjen nykyisestä pistemäisyydestä. Taidesisällön ajallisen keston ja jatkumon päiväkodin arjessa tulisi olla sisäänrakennettu jo toiminnan perusideaan.

Hankkeen periaatteet

 • Lasten osallisuus
 • Kulttuurisen moninaisuuden huomioiminen kulttuurisisällöisä
 • Korkea pedagoginen laatu
 • Tasa-arvo lasten, ryhmien ja alueiden välillä
 • Kulttuurisisältöjen yhdistäminen muuhun toimintaan ja kokonaisuuksiksi
 • Leikillisyys ja hupsuttelu
 • Kiinnittyminen varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteisiin
 • Yhteisöllisyyden edistäminen perheiden kanssa ja alueilla
 • Päiväkodin arjen huomioiminen​

Hankkeen eteneminen

Hanke aloitettiin syksyllä 2017, josta lähtien hanketta on edistänyt suunnitteluryhmä. Ryhmä koostuu kulttuurin, suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja ruotsinkielisten sivistyspalveluiden edustajista. Puheenjohtajana toimii Kaisa Koskela kulttuurin tulosyksiköstä. Suunnitteluryhmä vie eteenpäin uudenlaisen kulttuurikasvatusmallin suunnittelua. Hankkeella on myös ohjausryhmä: Susanna Tommila (pj), Virpi Mattila, Barbro Högström, Raija Laine, Jaana Särmälä, Tiina Kasvi ja Kaisa Koskela (sihteeri).

Syksyn 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana hankkeessa pilotoidaan uusia kulttuurikasvatuksen malleja. Pilotteja seurataan ja arvioidaan monin tavoin. Mukana arvioinnissa on Metropolia ammattikorkeakoulu sekä opinnäytetöiden tekijöistä Metropoliasta ja Humak-ammattikorkeakoulusta.

Pilottiprojektit

Hankkeen aikana uusia, innovatiivisia toimintamalleja pilotoidaan käytännössä. Syksyllä 2018 ja alkuvuodesta 2019 pilotteja toteutetaan yhteensä 27 päiväkodissa yhteistyössä seitsemän kulttuuritoimijan kanssa. Lisäksi hankkeessa pilotoidaan kasvattajien koulutuksia Suomen kansallisoopperan ja -baletin sekä Helinä Rautavaaran museon kanssa.

Pilottien onnistumista arvioidaan ja tutkitaan opinnäytetöissä sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun tuottaman arvioinnin avulla. Pilotit varhaiskasvatuksen yksiköissä:

 • EMMA – Espoon modernin taiteen museo, ryhmät: Luhtaniityn pk, Tuomarilan pk, Kungsgårds dh
 • Espoon Kaupunginmuseo, ryhmät: Puutarhurin pk, Laaksolahden pk, Yläkartanon pk, Mattbergets dh
 • Lasten kulttuurikeskus Pikku-Aurora, ryhmät: Tillinmäen pk
 • Mediakasvatuskeskus Metka, ryhmät: Westendinpuiston pk, Kepelin pk, Taimitarhan pk
 • Tanssiteatteri Glims&Gloms, ryhmät: Nupurin pk, Kuninkaisten pk, Eestinmetsän pk, Nuottakunnan pk, Silkkiniityn pk
 • Tapiola Sinfonietta, ryhmät: Hösmärinpuiston pk, Kauklahden pk, Ajurinmäen pk, Lintumetsän pk, Opinmäen pk
 • Teatteri Hevosenkenkä, ryhmät: Suvelan pk, Auroran pk, Eestinmalmin pk, Lystimäen pk, Koivumankkaan pk, Kilonpuiston lastentalon avoin päiväkoti

Tiedustelut

Kaisa Koskela, palvelukoordinaattori / kulttuurin tulosyksikkö
kaisa.k.koskela@espoo.fi tai p. 040 190 8254

Jaana Särmälä, varhaiskasvatuksen asiantuntija / suomenkielinen varhaiskasvatus
jaana.sarmala@espoo.fi tai p. 050 591 3421