Kulttuurin potentiaali esiin Espoon kehittämisessä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
27.4.2018 klo 10.52

EspooCult-tutkimus selvitti kulttuurissa piileviä voimavaroja, jotka voidaan entistä tietoisemmin valjastaa tukemaan Espoon kaupunkikehitystä.

EspooCult-tutkimuksessa tarkasteltiin olemassa olevaa tutkimustietoa hyödyntäen, miten kulttuuri voi edistää Espoon kaupungin strategisia tavoitteita. Espoon kaupungin strategia, niin kutsuttu Espoo-tarina, ohjaa kaupungin kehitystä, ja KulttuuriEspoo 2030 -ohjelma täydentää Espoo-tarinaa kulttuurin ja taiteen näkökulmasta. Ohjelmassa todetaan, että kulttuurilla ja taiteella tulisi olla näkyvämpi rooli kaupungin kehittämisessä.

Tutkimustieto osoittaa, että kulttuurilla ja taiteella on vahva yhteys Espoon kaupungin päämääriin. Taide- ja kulttuurikasvatus vahvistaa lasten ja nuorten kulttuurista pääomaa ja valmiuksia toimia aktiivisesti yhteiskunnassa. Kulttuuritoiminta pitää yllä aikuisten työkykyä, tekee alueista eläviä ja rakentaa paikallista identiteettiä. Panostukset arkkitehtuuriin ja taiteeseen lisäävät ympäristönsä vetovoimaa, ja kulttuurimatkailu edistää alueellista taloutta. Taide- ja kulttuuritoiminta lisää hyvinvointia ja tuottavuutta myös työpaikoilla.

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore on luonut kuuden kysymyksen työkalun, jonka avulla kaupungin kulttuuripoliittisia valintoja ja painotuksia voidaan tarkastella suhteessa Espoo-tarinan tavoitteisiin. On tärkeää, että kaikki kaupungin toimialat tunnistavat omasta näkökulmastaan, miten kulttuuri voi olla mukana kaupunkikehityksessä. Toimialojen välinen yhteistyö sekä yhteistoiminta kuntalaisten ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa edistää uusien ajattelu- ja toimintatapojen omaksumista ja vaikuttaa myönteisesti yhteiskuntaan ja talouteen.

– Tietoisuus kulttuurin tärkeästä roolista kaupunkien kestävässä kehittämisessä on lisääntynyt kansainvälisesti. Myös Espoossa kulttuurin näkökulman hyödyntäminen kaupungin poikkihallinnollisessa kehittämisessä on merkittävä mahdollisuus. Kulttuuri edistää jo kaupungin päämääriä, mutta miten – sen arviointiin tulee kehittää lisää työkaluja, toteaa tutkija ja tutkimuskoordinaattori Anna Kanerva Cuporesta.

Kaksivuotinen tutkimushanke EspooCult selvittää, minkälainen kulttuurikaupunki Espoo on ja tarjoaa vankan tietopohjan kaupungin kehittämiseksi. Tutkimuksen tilaaja on Espoon kulttuurin tulosyksikkö ja toteuttaja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore. Tutkimushanke käynnistyi tammikuussa 2018. Tutkimuksen edetessä julkaistaan säännöllisin väliajoin yhteensä neljä tietokorttia, joista ensimmäinen ilmestyi 26.4.2018.

Lue lisää: www.espoo.fi/espoocult tai /www.cupore.fi/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/espoocult

EspooCult-tietokortti 1 (pdf julkaistu 27.4.)