Lonkkaliukumäki on Vuoden Laatuinnovaatio

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
8.11.2012 klo 20.33

Laatukeskus on valinnut Espoon sairaalan lonkkaliukumäen Vuoden Laatuinnovaatio -kilpailun voittajaksi. Palkinnon vastaanottivat Espoon perusturvajohtaja Juha Metso ja vanhusten palvelujen johtaja Jukka Louhija.

Lonkkaliukumäki on lonkkamurtumapotilaiden hoidossa käytettävä toimintamalli, jonka ansiosta potilaat kotiutuvat paremmassa kunnossa, toimintakykyisempinä ja tyytyväisempinä kuin ennen uudistusta hoidetut potilaat. Henkilöstö on muutoksen jälkeen pystynyt paremmin keskittymään varsinaiseen työhön sekä työn kehittämiseen, ja työhyvinvointi on parantunut. Samalla on syntynyt merkittäviä kustannussäästöjä.

Vuonna 2010 lonkkapotilaan hoitoaika oli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella 43 vuorokautta. Toukokuussa 2011 avatun lonkkaliukumäen ansiosta hoitoaika on Espoossa lyhentynyt merkittävästi. Liukumäen idea on siinä, että hoito järjestetään potilaan kannalta optimaalisesti. Liukumäessä ei törmäillä organisaatioiden eikä ammattiryhmien välisiin raja-aitoihin, sillä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja kuntoutuksen yhteistyö toimii saumattomasti.

Lonkkaliukumäki alkaa jo ambulanssissa ja jatkuu heti sairaalan päivystyksessä, jossa lääkintäjumppari tapaa potilaan jo ennen leikkausta. Leikkaukseen pääsee aiempaa nopeammin, ja leikkausmenetelmiä on muutettu kuntoutuksen kannalta järkevämmiksi. Potilas on aktiivisella kuntoutusosastolla nyt kahden päivän kuluttua leikkauksesta, kun ennen uudistusta kuntoutusosastolle pääseminen kesti keskimäärin 10,4 päivää. Sama tuttu kuntouttaja hoitaa potilasta päivystyksestä kotiin asti, ja kuntoutumista seurataan kuukausi kotiinpääsyn jälkeen. Sairaalassa potilaalle pyritään värväämään myös ”kotikoutsi” eli sukulainen tai ystävä, joka huolehtii kuntoutujan motivoinnista ja kannustamisesta.

Hoitopäivien väheneminen vähentää kustannuksia laskennallisesti noin 1,6 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi laitostuminen vähenee, kun potilaat kuntoutuvat kotiin, mistä kertyy vielä huomattavasti mittavammat kustannussäästöt. Liukumäen toteuttaminen ei ole vaatinut lisäresursseja: henkilöstöä on koulutettu, yhteistyötä ja johtamista on kehitetty ja resursseja on kohdistettu uudella tavalla.

Jukka Louhija on kehittänyt lonkkaliukumäkeä vuodesta 1995 alkaen, ensin ylilääkärinä Tukholman Karoliinisessa Instituutissa, sitten vs. professorina Norjan Tromssassa sekä vanhusten palveluiden johtajana Lahdessa yhteistyössä Päijät-Hämeen keskussairaalan kanssa. Tämän kehitystyön pohjalta syntyi ensimmäinen varsinainen lonkkaliukumäki Espoon sairaalaan.

Jukka Louhija kiittää lämpimästi yhteistyöstä kaikkia lonkkaliukumäen suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuneita, erityisesti Espoon sairaalan ja HUSin ammattitaitoista henkilöstöä sekä Espoon sosiaali- ja terveyslautakuntaa ja kaupungin johtoa positiivisesta suhtautumisesta innovaatioihin ja niiden toteuttamiseen. Eri alojen ja organisaatioiden ammattilaisten yhteistyönä on saatu aikaan loistavia tuloksia.

Liukumäkimallia ryhdytään Espoossa soveltamaan muihinkin palveluihin. Uusi Espoon sairaala antaa valmistuessaan tähän erinomaiset puitteet.

Viime viikolla lonkkaliukumäki valittiin vuoden innovaatioksi Espoon kaupunginjohtajan innovaatiokilpailussa.