ManiMiitin ideat aiemmilta vuosilta

 

KESKI-ESPOON IDEAT 2017-2018
 

Lanit Espoon keskuksessa

Idean eteneminen:

Välipala-automaatit tai välipalamyynti kouluihin

Idean eteneminen:

Graffitiseinä Espoon keskukseen

Idean eteneminen

Tempauksia kouluihin

Idean eteneminen:

 

MATINKYLÄ-OLARIN IDEAT 2017-2018

Välipala-automaatit tai -myynti kouluille

Idea:

Matinkylän ranta kuntoon

Idea:

Väriestejuoksutapahtuma Matinkylän rannassa

Idea:

Lepopaikkoja koulun pihoille

Idea :

 

POHJOIS-ESPOON IDEAT 2017-2018

Lanit Pohjois-Espooseen

Idea:

Ruokafestarit

Idea:

Lukio Pohjois-Espooseen

Idea:

Bussipysäkit kuntoon

Idea:

 

KESKI-ESPOON IDEAT 2016-2017

Rentoudella parempaa viihtyisyyttä

IDEA: Rentoudella parempaa viihtyisyyttä

MITEN? Alueen nuorisonohjaaja käynnistää prosessin, jossa mietitään, että miten nuorisopalveluiden antamalla toimintarahalla (1500e/koulu) voidaan parantaa kouluviihtyvyyttä. Tarkoituksena on hankkia mukavia huonekaluja tai pelivälineitä välituntitoimintaa varten. Koulujen oppilaskunnat vastaavat koulun oppilaiden kuulemisesta ja tekevät nuorisonohjaajille ehdotuksen hankinnoista.

VASTUUHENKILÖ EYL ja Vanttila: Juha Laakso, Kauklahden nuorisotila Saarnilaakson ja Kirkkojärven koulut, sekä Lagstad: Markus Lemmetyinen, Keski-Espoon asukas- ja nuorisotila Sentteri

ETENEMINEN Nuorisonohjaajat ovat yhdessä oppilaskuntien hallitusten kanssa käyneet kevään myötä keskusteluita siitä, että millä huonekaluilla tai pelivälineillä voisi kouluviihtyvyyttä parantaa. EYL hankki ilmakiekkopelin ja palloja, Saarnilaakson kouluun on tulossa mukava lukunurkkaus. Muiden koulujen hankinnat tehdään viimeistään alkusyksystä.

Istuskelupaikkoja Entresseen ja Espoon torille

IDEA: Istuskelupaikkoja Entresseen ja Espoon torille

MITEN? Alueen nuorisonohjaaja kerää ryhmän, ja kutsuu koolle tammikuussa. Ryhmää mainostetaan julistein ja kouluilla aa-munavauksessa. Tietoa ryhmästä sähköpostilla kouluille oppilaskunnan yhteysopettajille.

VASTUUHENKILÖ Markus Lemmetyinen, Keski-Espoon asukas- ja nuorisotila Sentteri

ETENEMINEN Nuorisonohjaaja ja mukaan ilmoittautuneet nuoret kävivät tapaamassa Espoontorin kauppakeskuksen edustusta ja perustelivat miksi olisi hyvä saada istuskelupaikkoja kännykänlatauspisteillä varustettuna. Kauppakeskuksen edustus näytti vihreää valoa ja istuskeluryhmä on saatu Espoontorille syksyllä 2017.

Kesätyöpaikkoja alle 15-vuotiaille

IDEA: Kesätyöpaikkoja alle 15-vuotiaille

MITEN? Nuorisopalvelut selvittää mahdollisuuksia palkata kesätöihin sekä tarjota Kesäseteliä alle viisitoista vuotiaille nuorille jo kesälle 2017.

VASTUUHENKILÖ Noora Marttila, Keski-Espoon asukas- ja nuorisotila Sentteri

ETENEMINEN Ehdotettiin, että Liikunta- ja nuorisopalvelut pyrkii palkkaamaan kesätyöläisiksi myös nuorempia nuoria sekä rohkaisemaan myös muita kaupungin toimijoita tähän. Selvitettiin, että kesätöitä saa tehdä sinä vuonna kun täyttää 15 -vuotta. Nuorisopalvelut palkkasi kesällä 2017 kahden viikon työsuhteisiin yhteensä 12 14 -vuotiasta. Kesäseteliä on nyt jo voinut saada sinä vuonna kun täyttää 15. Ensi vuonna rohkaisemme myös muita kaupungin tahoja nuorempien palkkaamiseen.

Enemmän tapahtumia kouluun

IDEA: Enemmän tapahtumia kouluun

MITEN? Oppilaskunta miettii kuinka koululla toteutetaan tapahtumia, nuorisonohjaaja kutsutaan mukaan. Koulukohtaisesti mietitään kuinka muut oppilaat otetaan mukaan (äänestys tms. muoto). Nuorisotilojen koulukummit vastaavat prosessin käynnistämisestä.

VASTUUHENKILÖ EYL: Juha Laakso, Kauklahden nuorisotila Vanttilan koulu: Markus Lummi, Kauklahden nuorisotila Saarnilaakson koulu: Auli Lehtinen, Keski-Espoon asukas- ja nuorisotila Sentteri Kirkkojärven koulu: Kim Forsman, Keski-Espoon asukas- ja nuorisotila Sentteri

ETENEMINEN Nuorisonohjaajat ovat olleet yhteyksissä koulujen oppilaskuntiin ja tulleet siihen lopputulokseen, että tapahtumia järjestettäisiin yhteistyössä koulun kanssa syyslukukaudella.

 

POHJOIS-ESPOON IDEAT 2016-2017

Aamupalaa kouluissa

IDEA: Aamupalaa kouluissa

MITEN? Oppilaskunnan hallitus aloittaa neuvottelut koulun keittiön kanssa aamupalaruokailun kanssa. Yhdessä pohditaan mitä on tarjolla, ja kuinka paljon aamupala oppilaille maksaisi. Nuorisonohjaaja auttaa yhteydenoton ottamisessa.

VASTUUHENKILÖT Sinikka Vilkman ja Laura Riissanen, Juvanpuiston nuorisotila

ETENEMINEN Nuorisonohjaajat ovat yhdessä oppilaskuntien hallituksien kanssa tehneet taustakartoituksia aamupalatarpeista. Kalajärven koulu on päättänyt ettei heillä ole tarvetta aamupalamyynnille, mutta Järvenperän ja Juvanpuiston koulujen kanssa selvitys pyritään tekemään niin, että mahdollinen myynti alkaisi heti syksyllä.

Bussipysäkkien aikataulut kuntoon

IDEA: Bussipysäkkien aikataulut kuntoon

MITEN? Perustetaan nuorten työryhmä, jonka ajatusten pohjalta Nuva tekee aloitteen HSL:lle. Tarkoituksena on saada useammalle bussipysäkille sähköinen aikataulunäyttö, sekä suojata paperiset aikataulut ilkivalloilta. Nuorisonohjaajat vastaavat ryhmän kokoamisesta.

VASTUUHENKILÖT Anssi Leppävuori ja Laura Riissanen, Juvanpuiston nuorisotila

ETENEMINEN Nuorten ryhmä on käynyt läpi bussipysäkkejä, joissa olisi hyvä olla sähköiset aikataulunäytöt. Lisäksi he ovat esittäneet toiveen, että kaikki pysäkkien paperiset bussiaikataulut laitettaisiin muovipleksin alle. Aloite on nuorisovaltuuston Pohjois-Espoon aluetyöryhmän työstössä.

Nuorisoystävällinen kahvila Pohjois-Espooseen

IDEA: Nuorisoystävällinen kahvila Pohjois-Espooseen

MITEN? Perustetaan työryhmä kouluilta löytyvistä innokkaista nuorista ideoimaan kahvilaa. Tutustutaan esim. Walkers -kahvilan toimintaan. Nuorisonohjaajat vastaavat ryhmän kokoamisesta.

VASTUUHENKILÖT Anniina Vilkman, Kalajärven asukas- ja nuorisotila Rentola Sinikka Vilkman, Juvanpuiston nuorisotila

ETENEMINEN Nuorten ryhmä on ideoinut kesälle kokeiluluontoisen nuorten kahvilan Järvenperässä sijaitsevaan Pikku-Auroraan tiloihin. Nuoret ovat itse töissä nuorisonohjaajien kanssa siellä kesäkuun kahtena viikkona. Syksyllä jatketaan selvitystä mahdollisten tilojen osalta, jolloin saataisiin mahdollisesti nuorisokahvila Juvanpuistoon.

”Leffateatteri” Pohjois-Espooseen

IDEA: ”Leffateatteri” Pohjois-Espooseen MITEN? Perustetaan nuorten työryhmä ideoimaan elokuvateatteritoimintaa. Nuorisonohjaaja kerää ryhmään kiinnostuneita nuoria kouluilta.

VASTUUHENKILÖT Markku Rossi, Kalajärven asukas- ja nuorisotila Rentola Anssi Leppävuori, Juvanpuiston nuorisotila

ETENEMINEN Nuorisonohjaajat ovat selvitelleet yhteistyömahdollisuuksia kulttuuripalveluiden kanssa. Kokeiluelokuvanäytös järjestetään syksyllä, asian työstäminen jatkuu siis silloin.

 

KESKI-ESPOON IDEAT 2015-2016

Keski-Espoon ideat vuodelta 2015-2016

Videopelialue Espoon keskukseen

IDEA: Videopeli-alue Espoon keskukseen (7% äänistä)

MITEN? Halutaan oma tila digitaaliselle pelaamiselle. Muodostetaan ryhmä,. Perustetaan työryhmä, jossa on 10-15 kiinnostunutta nuorta. Ryhmää markkinoidaan kouluissa ja nuorisotiloilla. Kartoitetaan sopivia tiloja Espoon keskuksen alueelta. Ryhmä tutustuu esim. Karakallion nuorisotilan Labra- toimintaan ja Helsingin Pelitaloon.

VASTUUHENKILÖ Nuorisonohjaaja Sini Savolainen, Kauklahden nuorisotila Oppisopimusopiskelija Agim Ukic, Keski-Espoon asukas- ja nuorisotila Sentteri

**** Videopelialueen suunnittelu on alkanut! Nuorten työryhmä on pureksinut asiaa tapaamisessa ja pohtineet monia käytännön asioita, mm. minne tällainen tulisi, paljonko sinne tarvittaisiin nuorisonohjaajia, miten paljon laitteita saadaan 5000 eurolla, kuinka usein se olisi auki, voiko sielläpelata k16-pelejä , saako siellä syödä ja monia muita kysymyksiä! Nuorisonohjaajat selvittelevät kysymyksiin vastauksia ja seuraavassa tapaamisessa 3.3 tutustutaan Karakallion nuorisotilan pelitoimintaan. Sieltä saadaan varmasti paljon vinkkejä kuinka toimia :) Vielä ollaan hieman pihalla, mutta kyllä tämä etenee.

**** Nuorisonohjaajat ja nuoret ovat tehneet selkeät hankintasuunnitelmat oletuksella että pelitilatoimintaa järjestettäisiin Nuorisotila Kirjavan tiloissa. Nuorisotila Kirjava on menossa väistötiloihin vuoden vaihteen tienoilla, joten projekti on jäissä kunnes tiedämme väistötilojen verkkokapasiteetista.

**** Väistötila-asia on edelleen kysymysmerkkinä. Espoon keskuksen pelitila on liitetty DigiNuori Espoo -hankkeeseen toteutettavaksi vuonna 2017. Mahdollisia toteutuspaikkoja ovat nuorisotila Kirjava ja Kirkkojärven nuorisotila.

Trampoliinihalli ja kuntosali nuorille

IDEA: Trampoliini-halli ja kuntosali nuorille (20% äänistä)

MITEN? Neuvottelukunta totesi, että kuntosaliasia ei ole enää ajankohtainen, sillä liikunta- ja nuorisolautakunta päätti kokouksessaan, että vuodesta 2016 alkaen kuntosalikortteja myönnetään myös vuoden aikana 15 vuotta täyttäville. Uuden trampoliinihallin toteuttamista ei katsottu realistiseksi kustannusten vuoksi. Päätettiin kartoittaa mihin Keski-Espoon alueen nuorisotiloihin (tai lähikouluihin mikäli tilalla ei ole sille sopivaa paikkaa) trampoliineja ja turvapatjoja voisi hankkia. Kartoituksen tekee alueen nuorisonohjaaja.

VASTUUHENKILÖ Nuorisonohjaaja Noora Marttila, Keski-Espoon asukas- ja nuorisotila Sentteri

*** Nuorisonohjaaja teki kartoituksen siitä, voisiko johonkin Keski-Espoon alueen nuorisotiloista hankkia trampoliinin nuorten käyttöön. Sekä Kauklahden ja Sentterin nuorisotiloissa törmättiin samaan ongelmaan; niiden omissa liikuntasaleissa ei ollut tarpeeksi tilaa turvalliseen trampoliinilla hyppimiseen.

Toinen haaste tähän liittyen oli säilytys. Tiloilla ei ollut säilytystilaa, johon trampoliinin olisi voinut kasata. Tämän lisäksi suuret trampoliinit on suunniteltu ulkokäyttöön ja vähäiseen liikutettavuuteen kokonsa ja osien puolesta. Tiloilla ei ole piha-aluetta, jolle ison trampoliinin voisi kasata niin, että se olisi turvallinen hyppiä. Lisäksi ulkokäyttöön liittyi myös se, pysyisikö trampoliini ehjänä ja tallessa, jos se olisi julkisten rakennusten pihassa.

Sentterissä mietittiin myös Kirstin koulun ison salin käyttöä, joka on tilan käytössä muutaman kerran viikossa. Tässäkin haasteena olivat itse trampoliinit. Sisäkäyttöön tarkoitetut trampoliinit ovat fitness-trampoliineja, jotka ovat halkaisijaltaan noin metrin mittaisia. Ne eivät saaneet kannatusta. Sen lisäksi Sentterin tila on menossa remonttiin piakkoin, joten tästäkään vaihtoehdosta ei olisi päässyt pitkään nauttimaan, kun virallista tietoa väliaikaistilasta ei vielä ole.

Nuorisotilojen jälkeen trampoliineista ja turvapatjoista kyseltiin alueen yläkouluilta. Koulujen vastauksissa todettiin, ettei kouluilla ollut tiloja tai ihmisresursseja valvoa trampoliinien turvallista käyttöä. Kiinnostusta aiheeseen kyllä oli, mutta tilapuute esti konkreettisen toteutuksen. Näillä perusteilla trampoliinien hankkiminen näille tiloille ei onnistu.

Helsingissä on kuitenkin juuri avattu uusi trampoliinihalli, jonne ei Espoostakaan ole pitkä matka. Kirkkojärvelle avautuvaan nuorisotilaan on myös puhuttu trampoliinien hankkimisesta. Mikäli (isoja) trampoliineja kuitenkin halutaan, olisi niitä mahdollisuus vuokrata erilaisiin tapahtumiin. Kerätään nuorisonohjaajille tiedoksi paikkoja, joista trampoliinien vuokrauksia voi kilpailuttaa ja rohkaistaan trampoliinien sisällyttämistä esim. syksyn Nuori Espoo -tapahtumiin.

*** Superpark on avaamassa uuden toimipisteen Friisilään helmikuussa 2017.

*** Syksyllä järjestettävän Nuori Espoo Live -tapahtuman harrastetorilla tulee olemaan jättitrampoliini. Tervetuloa hyppimään!

Lisää rahaa kouluruokaan

IDEA: Lisää rahaa kouluruokaan (30% äänistä)

MITEN? Perustetaan nuorten työryhmä jonka ajatusten pohjalta nuorisovaltuusto tekee asiasta aloitteen. Kerätään työryhmään 2 nuorta/koulu Keski-Espoon alueelta. Ryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran tammikuussa.

VASTUUHENKILÖ Nuorisonohjaaja Auli Lehtinen, Keski-Espoon asukas- ja nuorisotila Sentteri

**** Oppilaskunnan hallitukset kokosivat koulujensa edustajat työryhmään. Lagstadista, Saarnilaakson koulusta ja EYL:stä oli yhteensä 5 nuorta. Nuvan puolesta osallistuivat Oskari Ruohonen ja pääsihteeri Elina Rautiainen. Ryhmä kokoontui Sentterissä suunnittelemaan aloitetta ja sen sisältöä 21.1. klo 13-14. Sovittiin yhteisesti, että Oskari Ruohonen muotoilee aloitteen yhdessä sovitun/ suunnitellun pohjalta ja lähettää sen kommenttikierrokselle ennen nuorisovaltuuston yleiskokoukseen vimiestä. Tapaamisessa käytiin läpi aloitteeseen liittyvä prosessi ja pienryhmässä saatiin aikaiseksi hyvää keskustelua koskien aihetta. Nuorisovaltuusto käsittelee aloitetta yleiskokouksessaan 16.2.2016.

**** Nuorisovaltuusto on hyväksynyt aloitteen 16.2.

**** Aloite pääsi läpi uutiskynnyksen mm. Helsingin Sanomissa ja Metro -lehdessä.

**** Aloitteeseen saatiin vastaus, josta tehtiin mm. tämä artikkeli Länsiväylään. Lobbaustyö jatkuu!

Lisää kesätyöpaikkoja nuorille

IDEA: Lisää kesätyöpaikkoja nuorille (19% äänistä)

MITEN? Liikunta- ja nuorisopalvelut pyrkii ottamaan kymmenen kesätyöntekijää enemmän kuin kesällä 2015 ja jakamaan 100 kesäseteliä lisää. Nuorisoasiainpäällikkö vie asian Liikunta- ja nuorisopalveluiden johtoryhmään.

VASTUUHENKILÖ Nuorisoasiainpäällikkö Tero Luukkonen

**** Nuorisoasiainpäällikkö tuo tiedoksi: Liikunta- ja nuorisopalveluissa kesätyöntekijöiden määrä kasvaa: tänä vuonna kesätyöntekijöitä otetaan 148 (kasvua 8). Kesäseteleiden määrä pysyy 900 kappaleessa. Kasvua hillitsee Liikunta- ja nuorisopalveluissa tehdyt talouden sopeuttamiset.

Nuorten oma klubi

IDEA: Nuorten oma klubi (9% äänistä)

MITEN? Perustetaan nuorten työryhmä joka ideoi toteutusta. Ryhmä käy tutustumassa esimerkiksi Kannelmäen Club Megapartyyn. Työryhmään kerätään kiinnostuneita nuoria nuorisotilojen ja koulujen kautta. Ilmoittautumiset nuorisotilan ohjaajille.

VASTUUHENKILÖ Nuorisonohjaaja Juha Laakso, Kauklahden nuorisotila Nuorisonohjaaja Glenn Grip, Sökö ungdomslokal

**** Yläkouluikäisille suunnattu nuorten oma kubi järjestetään Keski-Espoon asukas- ja nuorisotila Sentterissä perjantaina 1.4.2016 klo 18-22. Klubin suunnittelu alkoi Kauklahden nuorisotilalla ManiMiitti-neuvottelukunnassa mukana olleiden aktiivisten nuorten kanssa, mutta mukaan suunnitteluporukkaan yritetään saada vielä lisää innokkaita nuoria, että klubista tulee varmasti nuorten itsensä näköinen. Nuorilla oli jo tässä vaiheessa paljon hyviä ideoita, mihin klubin 4000 euron budjettia käytettäisiin. Nuorisonohjaajat selvittelevät mitä kaikkia ideoista on mahdollista toteuttaa, mutta sen pitäisi ainakin olla varmaa, että tulevan kaltaista tapahtumaa ei ole Nuorisopalveluiden toimesta aikaisemmin järjestetty Espoossa. Lähdemme tekemään maksutonta, päihteetöntä tapahtumaa, jossa on hienot puitteet, loistavat esiintyjät, hyvää musiikkia ja nuorten oman klubin tunnelmaa.

**** Klubin suunnittelu etenee aktiivisten nuorten kanssa. Tapahtumapaikka on edelleen nuorisotila Sentteri ja päivämäärä perjantai 1.4., mutta klubi kestääkin tunnin aikaisemmin suunniteltua pidempään, eli klo 18-23. Ja klubilla on nyt myös nuorten keksimä nimi: WILD ANIMALS PARTY. Klubiin tulevat esiintymään ainakin DJ PHYSICS ja DJ SMOW. Sen lisäksi klubiin tulee baari, jossa baarimikko valmistaa alkoholittomia drinkkejä. Ja tietysti panostamme myös äänentoistoon, visuaalisuuteen ja muuhun sisältöön. Nuoret tekevät itse klubin mainoksen/flyerin ja laitamme sen jakoon ensi viikolla. Kulissien takana hoidetaan käytännön järjestelyjä ja hankintoja, että meillä on kaikki valmista 1.4. Nuorten kanssa tavataan taas ja tehdään viimeisiä suunnitelmia viikolla 12.

**** WILD ANIMALS PARTY - nimen saanut nuorten oma klubitapahtuma järjestettiin Keski-Espoon asukas- ja nuorisotila Sentterissä perjantaina 1.4.2016 klo 18-23. Tapahtuman musiikista vastasivat DJ Smov, Mafia Pineapple ja Dj Physics. Klubin kävijämääräksi laskettiin tapahtuman jälkeen 116 nuorta. Klubitunnelmaa loivat musiikin lisäksi näyttävät valot savukoneineen ja menestykseksi osoittautunut alkoholittomia drinkkejä valmistanut baarimikko. Onnistuimme klubin myötä tarjoamaan Sentterin nuorisotilalla kaikille espoolaisille nuorille maksutonta ja tavallisuudesta poikkeavaa perjantai-illan ohjelmaa. Tapahtumaa mukana suunnittelemassa olleet nuoret saivat myös varmasti hyvän käsityksen siitä, minkälaisia asioita tämän kaltaisen tapahtuman järjestämiseen ja toteuttamiseen kuuluu. Suunnittelunuorten kanssa käydäänkin vielä palautekeskustelu itse tapahtumasta ja koko prosessista. Senkin avulla pyrimme saamaan hyödyllistä tietoa tulevaisuuden varalle, koska ensi syksynä vastaavanlainen tapahtuma tullaan järjestämään Leppävaarassa marraskuun alussa. Wild Animals Partyn tunnelmia voit katsoa youtube-videolta.

**** Seuraava Party Zone -klubitapahtuma järjestettiin 12.11. Leppävaaran nuorisotilalla. Kevään 2018 Party Zone -tapahtuma on alustavasti sovittu järjestettäväksi Matinkylän monitoimitalolla.

 

POHJOIS-ESPOON IDEAT 2015-2016

Bussit kulkemaan tasaisin väliajoin Pohjois-Espoossa

IDEA: Bussit kulkemaan tasaisin väliajoin Pohjois-Espoossa (20% äänistä)

MITEN? Perustetaan nuorten työryhmä joka tekee kannanoton HSL:lle. Tehdään kartoitusta siitä, miten bussien kulkemista voisi parantaa. Työryhmään kerätään halukkaita nuoria kaikista kouluista oppilaskuntien hallituksen nimittäminä. Ryhmä kootaan joululomien jälkeen ja helmikuussa on työryhmän kokous.

VASTUUHENKILÖT Nuorisonohjaajat Markku Rossi ja Anniina Vilkman, Kalajärven asukas- ja nuorisotila Rentola

*** ManiMiitti -työryhmä (Pohjois- Espooseen lisää bussiyhteyksiä) kokoontui Rentolassa 8.2. Ryhmässä oli 6 nuorta Pohjois-Espoosta ja työryhmän vetäjistä yksi ohjaaja. Ryhmä kerättiin koulujen oppilaskuntien kautta. Työryhmä päätti selvittää nettikyselyn mahdollisuutta Juvanpuiston, Kalajärven, ja Järvenperän kouluilla. Kyselyllä kerätään nuorten toiveet bussiyhteyksien kehittämiseksi Pohjois-Espoossa. Työryhmän vetäjä on yhteydessä Kalajärven koulun Atk -opettajaan ja nuorisopalveluiden suunnittelijaan. Työ etenee tältä osin. Seuraavaksi kokousajankohdaksi on ehdotettu 22.3.

*** Ryhmä päätti toteuttaa bussitoivekyselyn Nuortenideat.fi sivustoa käyttäen. Kysely pyritään järjestämään viikolla 16 Kalajärven, Juvanpuiston ja Järvenperän kouluilla. Kyselyyn osallistuisi 7-9. luokkalaiset oppilaat. Kysely järjestetään oppitunnin alussa (opettajat päättävät sopivimman ajankohdan viikolle 16). Ryhmän nuoret tekivät ennakkomainokset tulevasta nettikyselystä ja ne jaetaan koulujen ilmoitustauluille viikolla 14. Myös koulujen aamunavauksessa nuoret mainostavat tulevaa kyselyä alkaen viikolla 14. Koulujen rehtoreille lähetetään 30.3 mennessä ohjeistus kyselyn järjestämisestä. Seuraava palaveri Rentolassa 6.4 klo 14-15.

*** ManiMiittipalaveri 6.4. paikalla olleet nuoret tekemänsä kyselymainokset kouluun vietäväksi. Nuoret myös suunnittelivat mainoskuulutukset käytettäväksi aamunavauksissa. Kyselyä markkinoidaan Kalajärvellä ja Järvenperässä viikolla 15, kysely toteutetaan viikolla 16. Juvanpuistossa nämä tapahtuvat viikkoa myöhemmin. Kyselyyn vastataan aamunavauksen aikana kännyköillä.

*** Työryhmän viimeinen tapaaminen oli Rentolassa 11.5, paikalla oli 3 nuorta. Kävimme läpi Järvenperän- Kalajärven- ja Juvanpuiston koulujen nettikyselyn tulokset. Parannusehdotuksia Pohjois- Espoon bussiliikenteeseen tuli yhteensä 51. Nettikyselyyn osallistui yhteensä 179 oppilasta. Parannusehdotukset on toimitettu HSL:lle Pohjois Espoon alueen joukkoliikenteen suunnittelijalle, joka samalla sai kuvauksen ManiMiitti prosessista. Pyysimme palautetta suunnittelijalta siitä mitkä parannusehdotukset on huomioitu bussien aikataulu -ja linjasuunnitelmissa. Tieto kyselytuloksista ja ManiMiitti prosessista jaettiin myös Espoon kaupungin hallituksenjäsenelle Sirpa Hertelille, joka edustaa Espoota HSL:n hallituksessa.

*** HSL lähetti ansiokkaan vastauksen kaikkiin nuorten ehdotuksiin. Ehdotukset ja niihin saadut vastaukset ovat luettavissa Pohjois-Espoon ManiMiitti -koulujen ilmoitustauluilta.

Nuorille halvemmat bussiliput

IDEA: Nuorille halvemmat bussiliput (16% äänistä )

MITEN? Perustetaan nuorten työryhmä jonka ajatusten pohjalta nuorisovaltuusto tekee asiasta aloitteen. Työryhmään kerätään kiinnostuneita nuoria kouluista oppilaskuntien hallituksen kautta. Työryhmän ensimmäinen kokoontuminen riippuu siitä, milloin uusi nuorisovaltuusto aloittaa kautensa.

VASTUUHENKILÖT Nuorisonohjaajat Markku Rossi ja Anniina Vilkman, Kalajärven asukas- ja nuorisotila Rentola

*** Bussityöryhmä on palaveerannut kevään aikana aloitteen sisällöstä. Aloite työstetään nuorisovaltuuston syyskauden ensimmäisen yleiskokoukseen syyskuussa.

*** Nuorisovaltuusto sai aloitteen käsiteltäväksi lokakuussa näkökulmalla, että koululaislipun voimassaoloa tulisi jatkaa arkisin esim. kello 22. Lue aloite täältä: Aloite: Julkinen liikenne nuorille edullisemmaksi

*** Nuorisovaltuusto sai vastauksen aloitteeseen:

Espoon kaupunki ja HSL vastaavat nuorisovaltuuston aloitteeseen seuraavaa: Espoon kaupunki ja muut HSL:n jäsenkunnat edellyttävät, että puolet HSL:n kustannuksista katetaan lipputuloilla. Toinen puoli maksetaan HSL-kuntien verovaroista. Kuntien tuki kohdennetaan vahvimmin kausilippujen hintoihin. Erityisesti lasten ja nuorten matkoja tuetaan jo nykyisin hyvin vahvasti, koska lastenlippujen sekä opiskelijoiden kausi- ja arvolippujen hinnat ovat vain 50 % aikuisten lippujen hinnoista. Esimerkiksi Espoon sisäisen kausilipun 30 päivän laskennallinen omakustannushinta on 147,70 euroa. Lasten kausilippu vastaavalla ajalle maksaa ensi vuonna 26,20 euroa, joten lipun hintaan sisältyy kotikunnan tukea 121,50 euroa kuukaudessa.

Koululaisliput on tarkoitettu vain niille oppilaille, joilla on oikeus kunnan maksamaan koulumatkaan. Kuntien koulutoimet päättävät koululaislippujen myöntämisperusteista. Oikeuteen vaikuttavat koulumatkan pituus ja vaarallisuus sekä mm. koululaisen ikä / luokkataso. Koululaislippu on toteutettu henkilökohtaiselle matkakortille ladattuna kausilippuna. Se on voimassa koulujen syys- ja kevätlukukausien aikana arkipäivisin (ai arkipyhinä) klo 04.30-18.00 (ei joulu- eikä kesälomilla eikä yötaksan aikana). Koululaislippu oikeuttaa tekemään rajattoman määrän matkoja lipun voimassaoloaikana. Lauantain koulupäiviä varten matkakortille voidaan ladata myös arvoa.

Koululaislippu ja sen käyttöehdot on aikoinaan valmisteltu YTV:ssä yhteistyössä jäsenkuntien koulutoimesta ja joukkoliikenteestä vastaavien tahojen kanssa. Lähtökohtana on ollut, että oppilaan kotikunnan koulutoimi maksaa koulumatkat, ei oppilaiden vapaa-ajan harrastustoimintaan liittyviä matkoja. Koululaislipun käyttöajan pidentäminen johtaisi oppilaiden epätasa-arvoiseen kohteluun. Osa oppilaista saa jo nyt koululaislipusta enemmän hyötyä kuin pelkille koulumatkoille kohdennettu lipputuote antaisi. Epätasa-arvoisuus oppilaiden kesken lisääntyisi, jos koululaislipun saaja saisi tehdä lähes kaikki joukkoliikennematkansa kunnan kustannukselle, kun muut oppilaat maksavat kaikki matkansa itse.

Edellä mainituista syistä Espoon kaupunki ja HSL eivät pidä koululaislipun käyttöajan pidentämistä perusteltuna. Jos käyttöaikaa pidennettäisiin, HSL tarkistaisi myös koululaislipuista perittävää korvausta, jonka koulutoimet maksavat HSL:lle. Tästä syystä muutos edellyttäisi kaikkien HSL jäsenkuntien hyväksyntää.

Ystävällisin terveisin

Sinikka Ahtiainen, Suunnittelupäällikkö, Espoon tekninen ja ympäristötoimiala
Pirkko Lento, Osastonjohtaja, HSL Matkustapalvelut-osasto

Välipala-automaatit kouluille

IDEA: Välipala-automaatti kouluille (25 % äänistä)

MITEN? Oppilaskunnan hallitukset kartoittavat kouluittain tarpeen välipala-automaatista ja sen tarjoamista tuotteista kuulemalla koulun oppilaita. Kalajärven koululla kartoitetaan miten välipala-automaatin tarjontaa voisi parantaa. Kartoitus tehdään tammikuussa. Nuorisonohjaajat avustavat automaattien hankinnassa.

VASTUUHENKILÖT Nuorisonohjaajat Sinikka Vilkman ja Laura Riissanen, Juvanpuiston nuorisotila

*** Kevään aikana tehtiin kartoituksia sopivista välipala-automaatista ja loppukeväästä automaatit saatiinkin Juvanpuiston ja Järvenperän kouluille. Kalajärven koulun automaatin päivitys tapahtuu syksymmällä.

*** Keväällä 2017 nuorisonohjaajat ottavat yhteyttä oppilaskunnan hallituksiin ja tarkistellaan välipala-automaattien tarjonnan tilanne.

Koulutilat viihtyisämmäksi

IDEA: Koulutilat viihtyisämmäksi (19% äänistä)

MITEN? Nuoret haluavat mukavampia istumispaikkoja kouluille. Oppilaskunnan hallitukset kartoittavat kouluittain tarpeen säkkituolien, sohvien yms. hankkimisesta käytäville kuulemalla muita koulun oppilaita. Ehdotukset valmistellaan niin, että hankinnat tehdään touko-kesäkuussa.

VASTUUHENKILÖT Nuorisonohjaaja Anne Toivonen, Juvanpuiston nuorisotila Nuorisonohjaaja Anniina Vilkman, Kalajärven asukas- ja nuorisotila Rentola

**** Nuorisonohjaajat ovat ohjeistaneet Pohjois-Espoon yläkoulujen oppilaskunnat hallitukset pohtimaan mihin 1500 euron sisustusraha käytettäisiin. Oppilaskunnille on annettu tiedoksi Espoon kaupungin hankintapaikat, joiden valikoimiin voivat perehtyä. Ole siis yhteydessä oppilaskunnan hallitukseen, jos haluat vaikuttaa siihen, miten kouluviihtyvyyttänne lisättäisiin!

**** Oppilaskunnan hallitukset Juvanpuistossa ja Kalajärvellä valitsivat kevätlukukaudella mm. sohvia, jotka hankittiin kouluille koulujen alkaessa syksyllä 2016. Järvenperä ei halunnut huonekaluja, mutta syksyllä sinne hankittiin välituntitoimintaa varten näistä varoista mm. lautapelejä.

Turnauksia nuorille

IDEA: Turnauksia nuorille (9% äänistä)

MITEN? Perustetaan työryhmä joka jatkaa idean työstämistä. Keväällä voisi olla esim. jalkapalloturnaus ja syksyllä konsolipeliturnaus. Turnaukset voivat olla esim. koulukohtaisia tai Pohjois-Espoon koulujen välisiä. Kerätään kiinnostuneita nuoria työryhmään koulujen ja nuorisotilojen kautta.

VASTUUHENKILÖT Oppisopimusopiskelija Raouf Saadi Fahandezh, Kalajärven asukas- ja nuorisotila Rentola Nuorisonohjaaja Sinikka Vilkman, Juvanpuiston nuorisotila

*** Kevään aikana järjestettiin Fifa -turnaus alakouluikäisille Kalajärven asukas- ja nuorisotila Rentolassa, sekä katusählyturnaus viimeisellä kouluviikolla Juvanpuiston koululla. Syksyllä ohjelmassa on ainakin konsolipeliturnaus.

*** Konsolipeliturnaukseen ei ollut nuorisotilalla innokkaita osallistujia, joten se jätettiin syksyllä 2016 toteuttamatta.