Arki poikkeusoloissa auttoi tunnistamaan etäohjauksen vahvuuksia ja kannusti ketteryyteen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
14.5.2020 klo 12.42

Poikkeusaika siirsi Ohjaamotalon palvelut etäyhteyksien päähän. Fyysisestä etäisyydestä huolimatta olemme kohdanneet ja olleet läsnä nuorille, vaikka hieman uudenlaisin keinoin.

”Osa nuorista on ollut hyvinkin tyytyväisiä ja kokeneet, että oman kodin rauhassa on helpompi käydä asioita läpi. Vaikka etänä iso osa vuorovaikutuksesta putoaa pois, voi kuuntelu olla aktiivisempaa molemmille osapuolille”, kertoo Sanna Kyriopoulos etsivästä nuorisotyöstä.

Normaalioloissa Ohjaamotalon palvelut ovat nuorten saatavilla helposti ja ilman ajanvarausta Starttipisteiden kautta. Poikkeusaikanakin puhelimen päässä on ollut päivittäin moniammatillinen tiimi valmiina auttamaan. Verkkoalustat ovat mahdollistaneet sen, että useampi ammattilainen voi tarvittaessa ohjata nuorta yhdessä. Ketterästi - ja tietenkin nuorten avustuksella - rakentui Ohjaamotalon virtuaalinen Starttipiste Discordiin.

Verkkoon siirtyivät myös Ohjaamotalon jokaviikkoiset työnhakukeskiviikot ”Nopeasti luotiin uusi, entistäkin monipuolisempi palvelukonsepti, jossa ohjausta on ollut saatavilla jopa seitsemällä eri kielellä”, kertoo Discord-työnhakukeskiviikkoja luotsannut Katri Työppönen.

Ohjaamotalon jalkautuva etsivä nuorityö on poikkeusaikanakin päivittäin liikkunut Espoon raiteilla kohtaamassa ulkona oleskelevia nuoria ja kertonut samalla mahdollisuudesta saada tukea ja palveluita esimerkiksi Discordin kautta.

Erityisen hyviä kokemuksia etäohjauksesta on ollut pienryhmätoiminnassa sekä psykososiaaliseen tukeen keskittyvissä yksilövalmennuksissa. Verkkoon siirtynyt jännittäjäryhmä on otettu hyvin vastaan: ”Moni osallistuja rohkaistuu heittäytymään aktiivisemmin, kun Discord alustana tarjoaa mahdollisuuden valita tilanteen mukaan osallistuuko puhumalla vai kirjoittamalla”, nuorisonohjaaja Marjo Holmqvist kertoo.

Tehtävämme onkin tunnistaa nuorten erilaisten tarpeet ja valmiudet sekä tavoittaa palveluiden ulkopuolella olevat nuoret: ”Discordissa olen käynyt keskusteluja pelimaailmassa viihtyvien nuoren miesten kanssa, jotka luultavasti eivät kävelisi Ohjaamotalon Starttipisteen ovesta sisään. Asetelma on kääntynyt niin, että menemme ikään kuin nuoren luokse sen sijaan, että odotamme hänen tulevan meidän luoksemme”, kertoo Ohjaamotalon TE-asiantuntija Anna Hiltunen. Näiden kohtaamisten oppi on arvokas ja vaikuttaa jatkossakin työtapoihimme. Ohjaamotalo kohtaa ja palvelee verkossa myös tulevaisuudessa.

Starttipisteiden ovet aukeavat jälleen 1.6. On tärkeää, että nuorilla on mahdollisuus saada apua ja tukea myös fyysisessä matalan kynnyksen paikassa. Avaaminen toteutetaan erityisjärjestelyin, asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuus huomioiden. Samalla säilytämme mahdollisuuden saada palvelua etäyhteyksin.

Ohjaamotalon ihmisiä