Auroranmäki kuntoutus- ja arviointiyksikkö

Auroranmäki arviointi- ja kuntoutusyksikkö on ympärivuorokautinen, lyhytaikaishoitoa antava arviointi- ja kuntoutusyksikkö.

Auroranmäelle asiakkaaksi tullaan jatkokuntoutukseen tai lyhytaikaiseen hoitoon Espoon sairaalasta tai kotoa.

Auroranmäellä on psykogeriatrista arviointipaikkoja psykiatrisille ja vaikeasti käytöshäiriöisille muistisairaille asiakkaille.

Auroranmäen palvelut on tarkoitettu espoolaisille pääsääntöisesti yli 65-vuotiaille henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista hoivaa ja kuntoutusta kotona asumisen tueksi.

Auroranmäen arviointi- ja kuntoutusyksikössä asiakasta autetaan lääketieteellisen, hoitotyön ja eri terapiamuotojen keinoin kuntoutumaan kotiin tai muuhun yksikköön. Asiakkaiden itsensä, sekä heidän läheistensä, osallistuminen arviointi- ja kuntoutus jakson tilanteisiin on keskeistä turvallisen kotiutumisen toteutumisessa.

Auroranmäellä painottuvat asiakkaiden voimavarojen edistäminen ja ylläpito, voimaannuttava ja kuntouttava työ- ja toimintaote sekä yhteisöllisyys.

Auroranmäellä ei tarjota pitkäaikaista tehostettua palveluasumista ikäihmisille.

Ruokailu

Auroranmäen omavalvontasuunnitelma 

  • Auroranmäen omavalvontasuunnitelma