Muisti ja aivojen terveys

Terveelliset elämäntavat suojaavat aivoja. Huolehdi riittävästä levosta ja sekä säännöllisestä ja monipuolisesta ravinnosta. Liiku ja pidä huolta psyykkisestä hyvinvoinnistasi. Vaali sosiaalisia suhteita. Anna aivoille haastetta, mutta suojaa niitä liikakuormalta. Suojele aivojasi iskuilta ja liiallisen alkoholin käytön haittavaikutuksilta.

Terve muisti toimii, kun keskittyy, kuuntelee, kertaa ja lepuuttaa muistiaan. Jos näistä keinoista huolimatta huomaat muistin ongelmien lisääntyneen ja arjessa selviytyminen on vaikeampaa kuin aikaisemmin, on syytä selvittää muistin heikkenemisen syy. Aina kyse ei ole muistisairaudesta.

Ota muistiongelmat puheeksi terveysasemalla

Jos olet huolissasi omasta tai läheisesi muistista, ota asia puheeksi omalla terveysasemallasi. Lääkäri ohjaa sinut tarvittaessa lisätutkimuksiin. Alle 70-vuotiaat ohjataan Jorvin neurologian poliklinikalle. Läheinen henkilö, joka tuntee asiakkaan elämäntilanteen, on tervetullut mukaan poliklinikalle. Jatkohoito ja seuranta tapahtuvat omalla lääkärillä.

Yli 70-vuotiaat, joilla epäillään muistisairauttaan, lääkäri ohjaa Espoon sairaalan muistipoliklinikalle. Läheinen henkilö, joka tuntee asiakkaan elämäntilanteen, on tervetullut mukaan vastaanotolle. Muistipoliklinikalla käydään 1–3 kertaa. Jatkohoito ja seuranta tapahtuvat omalla lääkärillä.

Muistineuvojilta tukea muistisairauksiin

Muistineuvojat tukevat espoolaisia muistisairaita ja heidän läheisiään muistisairauden eri vaiheissa. Muistineuvojat toimivat yhteyshenkilönä muistisairautta sairastavan asiakkaan, perheen, sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä muiden yhteistyötahojen välillä.

Jos asiakkaalle tehdään diagnoosi muistisairaudesta, hänen tietonsa välitetään muistineuvojille, mikäli asiakas antaa siihen luvan. Muistineuvojat ottavat yhteyttä uuteen asiakkaaseen. Asiakas voi myös tarvittaessa itse ottaa yhteyttä asuinalueensa muistineuvojaan.

Muistineuvojat tekevät kotikäyntejä sekä antavat neuvontaa puhelimitse. He ohjaavat asiakkaita tuen ja palvelujen piiriin.

Asiakas voi hyötyä esimerkiksi palvelukeskusten toiminnasta, hyvinvointiryhmistä ja päivätoiminnasta. Tarvittaessa asiakas saa muistineuvojalta tukea arjessa selviytymiseen. Mikäli asiakkaan ei enää arvioida pärjäävän kotona kotihoidon tuen turvin, tehdään arvioinnin perusteella päätös hoiva-asumisen tarpeesta ja järjestetään asiakkaan palveluntarvetta vastaava hoivapaikka.

Myös monet järjestöt, esimerkiksi Uudenmaan Muistiluotsi, tukevat muistisairaita ja heidän läheisiään.

Seniorineuvonta Nestorista voi kysyä neuvoja muistitutkimuksiin hakeutumisesta.