Asumiskustannukset

Ikääntyneen henkilön asumiskustannukset ja tuet poikkeavat tavallisista asumiskustannuksista seuraavissa tapauksissa:

Kansaneläkelaitoksen (KELA) asumistuki ja eläkkeensaajan hoitotuki

KELA tukee eläkkeensaajan hoitotuen avulla sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa sekä korvaa sairaudesta tai vammaisuudesta aiheutuvia erityiskustannuksia. Lisätietoja KELA:sta

Kotitalousvähennys verotuksessa

Vähennykseen oikeuttavat tavanomainen kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö, asunnon sekä vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö. Kotitalousvähennystä ei voi saada kaupungin laitoksissa eikä kaupungin ostopalveluilla hankituissa asumispalveluyksiköissä. Lisätietoja verovirastosta.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustukset

Korjausavustuksen saaminen edellyttää, että ympärivuotisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa asutaan pysyvästi ja ruokakunnasta ainakin yksi henkilö on vähintään 65-vuotias tai vammainen. Ruokakunnan tulot eivät myöskään saa ylittää asetettuja rajoja eikä ruokakunnalla saa olla varallisuutta siinä määrin, että se kykenee korjaamaan asuntonsa ilman avustusta.

Vuoden 2017 alusta lähtien korjausavustus on enintään 50 % hyväksytyistä korjaus­kustannuksista

Avustus voi poikkeustapauksissa olla enintään 70 %, jos kyse on rintamaveteraanista tai veteraanin leskestä tai jos vanhus tai vammainen muutoin joutuisi välittömästi muuttamaan pysyvästi pois asunnosta liikkumisesteiden vuoksi tai siksi, ettei asunnossa voida antaa hänen tarvitsemiaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Lisätietoja ARAsta.

Pitkäaikaishoidon asiakasmaksut

Asukkaiden maksut hoivakodeissa määräytyvät pitkäaikaisen asumispalvelun tai laitoshoidon maksupäätöksen mukaisesti.

  • Hoivakodissa asuvien asiakasmaksut ovat tulosidonnaisia. Asumispalveluissa asiakas maksaa Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen mukaisesti nettotuloistaan 85 % korvauksena asumisesta ja hoivasta. Asiakkaalle on jäätävä vähintään minimikäyttövara, joka on toimeentulotuen yksinasuvan perusosa vähennettynä ruokaosuudella 253,62 euroa/kk vuonna 2019 (vuonna 2018 250,52 euroa/kk). Hoivakodissa asuvat ovat oikeutettuja Kansaeläkelaitoksen myöntämiin sosiaalivakuutusetuuksiin (mm. eläkkeensaajan hoitotuki ja asumistuki, sairausvakuutuskorvauksiin) ja kuuluvat avohuollon terveyspalvelujen piiriin.
     
  • Mikäli asukkaalla on laitoshoitoonottamispäätös, asukkaan maksupäätös perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin ja asetukseen. Kuukausimaksu on 85 % nettotuloista ja sisältää kaiken ylläpidon, hoivan ja hoidon. Hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön on jäätävä vähintään 108 euroa/kk vuonna 2019 (107 euroa/kk vuonna 2017). Laitoshoidossa asuvat ovat oikeutettuja Kansaneläkelaitoksen myöntämään hoitotukeen.
     
  • Kuntalaisen hakeutuessa omatoimisesti yksityiseen palvelutaloon tai hoivakotiin huolehtii hän itse kustannuksista.