Pitkäaikaisen asumispalvelun asiakasmaksut

Pitkäaikaisen asumispalvelun asiakasmaksut

Asukkaiden maksut asumispalveluyksiköissä määräytyvät pitkäaikaisen asumispalvelun maksupäätöksen mukaisesti.

Pitkäaikaisesta asumispalvelusta peritään asiakkaan nettotulojen mukainen asiakasmaksu. Asumispalveluissa asiakas maksaa Espoon kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti asiakasmaksuna 85 % nettotuloistaan. Käyttövaraksi asiakkaalle jää 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään 253,62 euroa / kk (vuonna 2019), mikä on toimeentulotuen yksinasuvan perusosa vähennettynä ruokaosuudella.

Jos pitkäaikaisessa asumispalvelussa oleva on välittömästi ennen asumispalveluun tulemistaan elänyt avioliitossa tai avoliitossa ja asumispalvelun piirissä on puolisoista suurempituloinen, hoitomaksu on enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista nettokuukausituloista.

Asumispalveluja saavat ovat oikeutettuja Kansaeläkelaitoksen myöntämiin sosiaalivakuutusetuuksiin (mm. eläkkeensaajan hoitotuki ja asumistuki, sairausvakuutuskorvauksiin) ja kuuluvat avohuollon terveyspalvelujen piiriin.

Lyhytaikaisen asumispalvelun asiakasmaksu

Lyhytaikaisesta hoidosta asumisyksikössä peritään asiakasmaksuna 17,90 euroa / hoitopäivä. Maksu ei kerrytä maksukattoa.

Lisätietoja maksuista

Lisätietoja hoitomaksuihin liittyvistä asioista antavat osastojen ja laitosten sosiaalityöntekijät puh. 09 816 21 (vaihde).

Lisäksi kaupungin oman asumispalvelun (Kauklahden elä ja asu, Viherlaakson muistipalvelukeskus sekä Taavin muistipalvelukeskus) osalta lisätietoja antavat sosiaali- ja terveystoimen esikunnan asiakasmaksuista vastaavat viranhaltijat, p. 09 816 21 (vaihde).