Lasten kuntoutuspalvelujen palvelutakuu

Odotusajat huhtikuussa 2019

Lasten kuntoutuspalvelut

Huhtikuussa odotusaika oli puheterapiaan 8 viikkoa, toimintaterapiaan 5 viikkoa, lasten psykologille 5 viikkoa ja moniammatilliseen työskentelyyn 8 viikkoa.

Perheneuvolapalvelut

Perheneuvolassa odotusaika yhteydenotosta ensikäyntiin oli huhtikuussa suomenkielisissä palveluissa noin 11 viikkoa ja terapeuttisessa vauvaperhetyössä noin 17 viikkoa.

Lastenpsykiatrinen avohoitoyksikkö

Odotusaika ensimmäiselle kiireelliseksi arvioidulle käynnille oli huhtikuussa noin 1 viikko ja kiireettömäksi arvioidulle käynnille noin 11 viikkoa. Konsultatiivista asiantuntija-apua saa puhelimitse vuorokauden sisällä, ja jalkautuva starttitiimi palvelee tähän työskentelyyn soveltuvissa tapauksissa noin 5 viikon kuluessa yhteydenotosta. Lastenpsykiatrinen päivystys on HYKS:n vastuulla.