Hyödynnämme sosiaalisen raportoinnin tuottamaa tietoa palvelujen kehittämisessä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
1.8.2019 klo 10.45

Raportointi toi esille asiakkaiden kohtaamien ongelmien ja tarpeiden lisäksi myös vahvuuksia ja konkreettisia kehittämisehdotuksia, miten palveluja voidaan kehittää ja parantaa. Tarvitsemme tätä raportointia ymmärtääksemme paitsi asiakasta myös toisiamme paremmin.

Espoon perhe- ja sosiaalipalveluissa toteutetun sosiaalisen raportoinnin pilotin tuloksista ja havainnoista on kerrottu tässä lehdessä. Valmiit raportit löytyvät nettisivultamme espoo.fi/sosiaalinenraportointi, jonne keräämme asiakasrajapinnasta kerättyä aineistoa ja analyysejä. Raportointi toi esille asiakkaiden kohtaamien ongelmien ja tarpeiden lisäksi myös vahvuuksia ja konkreettisia kehittämisehdotuksia, miten palveluja voidaan kehittää ja parantaa.

Raportointi toi selvästi esiin myös sen, että yksittäisen toimipisteen työntekijät eivät aina tiedä toisen toiminnan mahdollisuuksista. Tarvitsemme tätä raportointia ymmärtääksemme paitsi asiakasta myös toisiamme paremmin.

Kuntalaisten kokemukset esiin

Työ sosiaalisen raportoinnin parissa jatkuu ja se tulee nähdä ammattilaisten työkaluna, joka linkittyy osaksi perustyötä ja oman toiminnan kehittämistä.

Ensimmäisellä kierroksella toimme esille ammattilaisten havaitsemia kehittämistarpeita. Asiakkaiden kokemuksia ja ideoita on tarkoitus jatkossa tähdentää. Muun muassa asiakasraatien ja kehittäjäasiakkaiden tuella pystymme antamaan asiakkaalle oman äänen.  

Pyrimme myös peilaamaan arjen työstä nousseita ilmiöitä laajemmin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja tutkimukseen. Toiveena onkin, että sosiaalisessa raportoinnissa esiin nousseista aiheista tehtäisiin jatkossa käytäntötutkimuksia ja opinnäytetöitä.

Raportoinnista tuotetun tiedon hyödyntäminen tulee kytkeä myös johtamisen rakenteisiin esimerkiksi hyvinvointiraportointiin ja kaupunkitasoisiin ohjelmiin. Näin pääsemme vaikuttamaan laajemmalla yhteistyöllä kuntalaisten kohtaamiin haasteisiin tilanteissa, joissa tarvitaan vahvempaa ylisektorista yhteistyötä, esimerkiksi asuinalueen viihtyvyyden ja palvelujen parantamiseksi.

Olemme päässeet hyvään alkuun ja haluan kiittää ammattilaisiamme, jotka aktiivisesti lähtivät pilottiin mukaan. Jatkamme ja juurrutamme sosiaalista raportointia osaksi perhe- ja sosiaalipalveluissa tehtävää työtä, ja kutsumme myös muita yhteistyökumppaneita mukaan.

Mari Ahlström, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja