Vammaisten oikeudet

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Vammaisille henkilöille kuuluvat samat ihmisoikeudet kuin muillekin ihmisille. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista.

Sopimus korostaa yleisen asennemuutoksen tärkeyttä ja yleistä tietoisuuden lisäämistä vammaisten aseman edistämiseksi ja ihmisoikeuksien toteutumiseksi.