Ovet-valmennus

Ovet-valmennus on tarkoitettu omaisiaan ja läheisiään hoitaville. Valmennuksessa käsitellään mm. omaishoitajuuden tunnusmerkkejä, yhteiskunnan palveluja, avustamisen ja hoivatyön perusteita, muistisairauden tuomia vaatimuksia hoivaan ja kohtaamiseen, muutoksen kohtaamista, vertaistukea, osallistumista ja omaishoitajan hyvinvointia.  Omaishoidettava on tervetullut mukaan.  Valmennuk-seen voi osallistua, vaikka sinulla ei olisi voimassaolevaa omaishoidon sopimusta.        Seuraavan valmennuksen käynnistymisestä ilmoitamme myöhemmin.

MuistiOvet-valmennus on tarkoitettu henkilöille, jotka hoitavat muistisairasta läheistään.


Ovet-valmennukset järjestetään yhteistyössä Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry:n sekä Uudenmaan Muistiluotsin kanssa.