Lasten toimintaterapiapalvelut

Lasten toimintaterapiapalvelut Espoossa

Tarjoamme palveluja alle 18-vuotiaille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen.

  • Aloitamme alkukartoituksella, jossa kuullaan vanhempien näkemys lapsen ja perheen tilanteesta sekä suunnitellaan työskentelyn tavoitteet ja sisältö.
  • Arvioimme lapsen toimintamahdollisuuksia suhteessa arkiympäristön haasteisiin, muun muassa käden taitoja, kehon hallintaa ja näönvaraista hahmottamista aistisäätelyä mittaavilla tehtävillä ja testeillä. Tarvittaessa havainnoimme lasta päiväkoti- tai kotikäynneillä.
  • Arvioomme kuuluu 1–5 käyntiä, joiden aikana mietitään keinoja tukea lapsen kehitystä kodin ja päivähoidon arjessa.
  • Kuntoutus on lapselle tehokkainta tutun aikuisen kanssa arjen tilanteissa. Siksi vanhemmat osallistuvat aktiivisesti käynneille ja saavat ohjausta leikin ja tehtävien avulla suoritettaviin kotiharjoitteisiin. 
  • Jos toteamme lapsen toiminnallisissa taidoissa suurempia puutteita, suunnittelemme yhdessä toimintaterapiajakson lapselle ja/tai vanhemmille kotiharjoittelun tueksi. Terapiajakso voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäkäynteinä.

Varatun ajan peruuttaminen

Ajan peruuttamisesta voit ilmoittaa omalle työntekijällesi tai toimistosihteerille mahdollisimman pian, p. 043 825 3181 tai 043 825 6878.