Äitiys- ja lastenneuvoloiden toimintatapoihin ja käyntien sisältöihin uudistuksia

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
4.10.2019 klo 16.44

Neuvoloiden terveystarkastusohjelmia on päivitetty vastaamaan paremmin perheiden ja lasten yksilöllisiin tarpeisiin ja tilanteisiin. Teemme enemmän yhteistyötä vanhempien ja huoltajien sekä eri toimijoiden kanssa, jotta palvelusta olisi eniten hyötyä perheelle. Äitiys- ja lastenneuvoloiden terveystarkastusohjelmien toimintatapoihin ja käyntien sisältöihin on tehty uudistuksia.

Syksystä alkaen neuvola-asiakkaille ei enää lähetetä erillistä kutsukirjettä leikki-ikäisten tarkastuksiin, vaan vanhemmat voivat tarkistaa leikki-ikäisen lapsen määräaikaistarkastuksen ajankohdan nettisivuilta   ja sen jälkeen varata ajan neuvolaan. Hoitopolut uudistuvat lokakuun aikana.

Äitiys- ja lastenneuvolassa uusi vastaanottoaika annetaan joko neuvolakäynnin yhteydessä, tai asiakas voi tehdä itse ajanvarauksen verkossa  tai puhelimitse neuvolan keskitetystä ajanvaraus- ja neuvontayksiköstä p. 09 816 22800 arkisin klo 8.30–14.30.

21.10.2019 alkaen laajennamme asteittain iltavastaanottoaikojen tarjontaa eri alueiden neuvoloihin. Ilta-ajat on tarkoitettu pääsääntöisesti lasta odottaville ja vauvaikäisten perheille. Samalla avoneuvoloiden ajankohdat voivat muuttua. Avoneuvolat palvelevat ilman ajanvarausta kaikkia Espoon neuvoloiden asiakkaita kuten ennenkin.

Uusia palveluja perheille

Uutena palveluna aloitamme isien/ puolisoiden synnytyksen jälkeisen masennuksen seulonnan, jota äideille on tehty jo useamman vuoden ajan.

Turun yliopiston kanssa tehtävä yhteistyö, Voimaperheet, laajenee koskemaan kaikkia espoolaisia perheitä. Kaikki 4-vuotiaiden lasten vanhemmat saavat jatkossa kyselyn postitse kotiin, jossa he arvioivat, onko heidän lapsellaan arkea kuormittavia käyttäytymisen vaikeuksia. Mikäli näin on, heille tarjotaan mahdollisuutta osallistua sähköisesti tapahtuvaan maksuttomaan vanhempien valmennukseen. Lue lisätietoa Turun yliopiston nettisivulla www.utu.fi/voimaperheet

Useita kanavia käytössäsi

Terveydenhoitajat vastaavat neuvolan asiakkaiden kysymyksiin ja antavat neuvontaa ja ohjausta keskitetyssä ajanvaraus- ja neuvontayksikössä sekä neuvolan chatissa  saman päivän aikana. Voit halutessasi jättää omalle terveydenhoitajalle soittopyynnön, johon hän vastaa pääsääntöisesti 1–2 arkipäivän sisällä.

Neuvolan laboratoriotuloksista soitetaan asiakkaalle aina, mikäli niissä on poikkeavia tuloksia. Kaikki laboratoriotulokset ja mahdollinen hoito-ohje ovat myös luettavissa OmaKannassa.

Ajankohtaisista asioista kerromme vastaanotoilla, neuvoloiden ilmoitustauluilla ja nettisivuillamme. Espoon neuvoloilla on myös oma Facebook-sivusto https://www.facebook.com/espoonneuvolat/, jonne päivitämme ajankohtaisia asioita ja tapahtumia, annamme vinkkejä vauvan ja lapsen hoitoon.

espoo.fi-sivuston kautta voitte antaa palautetta neuvolapalveluista – ruusuja ja risuja, toimenpide-ehdotuksia ja kysymyksiä.

OmaNeuvola sulkeutuu loppuvuodesta  

Lasta odottavien perheiden OmaNeuvola-sähköinen palvelukanava suljetaan tämän vuoden lopulla. OmaNeuvolassa oleva materiaali siirretään espoo.fi-nettisivuille, äitiysneuvolan hoitopolun sisään syksyn aikana.

Myös terveystarkastuksiin liittyvä materiaali, kuten etukäteen täytettävät lomakkeet ja kyselyt, löytyvät äitiys- ja lastenneuvolan hoitopoluista. Hoitopoluissa kuvataan myös neuvolakäyntien ajankohdat ja sisällöt sekä kerrotaan, miten neuvolakäynnille voi valmistautua etukäteen. Materiaalin saa halutessaan myös edellisen neuvolakäynnin yhteydessä terveydenhoitajalta.