CopaGloba - Yhteisvanhemmuus -tutkimus

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
15.6.2020 klo 14.21

Etsimme espoolaisia vanhempia mukaan Yhteisvanhemmuuteen oppimassa -tutkimukseen. Tulkaa mukaan, jos vauvanne laskettu aika on vuonna 2020. Osallistumalla tutkimukseen voitte saada oivalluksia omaan perhe-elämäänne ja olla mukana tuottamassa uutta tietoa nykyperheistä.

Yhteisvanhemmuus (coparenting) tarkoittaa tapaa, jolla vanhemmat toimivat yhdessä kasvattaessaan lastaan. Hyvin toimiva yhteisvanhemmuus on sitä, että vanhemmat tukevat toisiaan, puhaltavat yhteen hiileen kasvatusasioissa ja kokevat keskinäisen työn- ja vastuunjaon oikeudenmukaiseksi. Toimiva vanhempien välinen yhteistyö edistää niin lapsen kuin vanhempienkin hyvinvointia. CopaGloba-tutkimus selvittää, miten vanhempien välinen yhteistyö kehittyy vauvaperheissä, millaisia haasteita siihen liittyy, ja miten neuvoloissa ja muissa perhepalveluissa sitä voidaan tukea.

Osallistumalla tutkimukseen voitte saada oivalluksia omaan perhe-elämäänne ja olla mukana tuottamassa uutta tietoa nykyperheistä. Neljä suurta suomalaista kuntaa on lähtenyt mukaan tutkimukseen, ja Espoo on yksi niistä. 

Vanhemmilta kerätään tietoa haastattelemalla heitä ennen lapsen syntymää ja uudelleen lapsen ollessa 1,5 vuotta. Lisäksi vanhempia pyydetään vastaamaan mobiilipäiväkirjakysymyksiin tietyn, valitun viikon ajan lapsen ollessa noin 6 kuukauden ikäinen ja 1,5-vuotias. Haastattelut kestävät tunnin, kyselyihin vastaaminen 20 minuuttia ja mobiilipäiväkirjaan vastaaminen 10 minuuttia päivässä. Kaikki kerätty tutkimusaineisto käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja henkilöihin liittyvät tiedot poistetaan.

Ilmoittaudu mukaan tutkimukseen: avaa linkki  www.webropol.com/s/copagloba tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: copagloba@jyu.fi

CopaGloba-tutkimushanke ajoittuu vuosille 2019–2023. Suomen lisäksi tutkimuksessa ovat mukana Australia, Japani ja Portugali. Hankkeen toteuttaa Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu yhteistyössä THL:n ja kansainvälisten kumppanien kanssa. Tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemia.

Lue lisätietoa