Osasto 2: Ortopedinen kuntoutusosasto

Osastolla hoidetaan espoolaisia, kauniaislaisia ja kirkkonummelaisia aikuisia, jotka tulevat jatkohoitoon ja kuntoutukseen lähetteellä erikoissairaanhoidosta tai päivystyksestä. Osastolla hoidetaan pääasiassa murtumia ja muita, esimerkiksi raajan vammoja.

Osaston lonkkaliukumäki on lonkkamurtumapotilaiden hoidossa käytettävä toimintamalli, jonka ansiosta potilaat kotiutuvat aiempaa nopeammin, toimintakykyisempinä ja tyytyväisempinä. Hoidon periaatteena on potilaan omatoimisuuden tukeminen: kannustamme potilasta tekemään itse mahdollisimman paljon niitä asioita, joita hän yhä pystyy tekemään.

Kuntoutuksen suunnittelee yhdessä potilaan kanssa moniammatillinen tiimi, johon voi kuulua esimerkiksi lääkäri, sairaanhoitaja, lähihoitaja, toimintaterapeutti, fysioterapeutti ja sosiaalityöntekijä. Tarvittaessa kuntoutusta jatketaan potilaan kotona.