Päivystysosasto

Espoon sairaalan päivystysosasto sijaitsee Jorvin sairaalan päivystysrakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Sisäänkäynti tapahtuu Jorvin sairaalan pääaulan kautta. Sairaalan pääovet ovat auki arkisin klo 6–20 ja viikonloppuisin klo 7–20.

Osastolla hoidetaan espoolaisia, kauniaislaisia ja kirkkonummelaisia aikuisia, joilla on akuutteja sairauksia. Tärkein osaamisalue on akuutti geriatria. Osastolla hoidetaan ikääntyneiden lisäksi myös muita aikuisia, joiden lyhytaikaiset sairaudet eivät vaadi jatkuvaa tarkkailua ja joiden vointi on vakaa.

Potilaat tulevat osastolle päivystyksen kautta. Hoitoaika osastolla on 1–3 vuorokautta. Pidempää hoitoa tarvitsevat potilaat ohjataan Espoon sairaalan muille osastoille.

Espoon sairaalan päivystysosaston toimintaperiaatteita ovat:

  • viiveetön diagnostiikka ja hoidon tarpeen määrittely
  • nopea hoidon ja kuntoutuksen käynnistäminen
  • nopea, tuettu kotiutus ja jatkohoitopaikan määrittely
  • potilaan tarpeista lähtevä yksilöllinen hoito ja kuntoutus, jota toteuttaa moniammatillinen tiimi yhdessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa.