Kehitysvammaisten lasten ja nuorten lyhytaikainen perhehoito

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Vammaisten lasten hoito kodin ulkopuolella pyritään järjestämään ensisijaisesti perhehoitona tai tukiperheissä, ellei hoidolle asumisyksikössä ole erityisiä perusteita.

Kehitysvammaisten lyhytaikainen perhehoito on osa- tai ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon järjestämistä joko hoidettavan omassa kodissa tai perhehoitajan yksityiskodissa. Tavoitteena on tukea kehitysvammaisen lapsen tai nuoren kotona asumista ja perheiden jaksamista.

Perhehoitajien ennakkovalmennus

Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka ominaisuuksiensa, kokemuksensa tai koulutuksensa puolesta soveltuu perhehoitajan tehtäviin. Varsinaista hoiva-alan koulutusta ei edellytetä. 

Perhehoitajat osallistuvat Espoon kaupungin järjestämään lakisääteiseen ennakkovalmennukseen. Ennakkovalmennus sisältää viisi ryhmätapaamista sekä tapaamisen valmennukseen osallistuneen kotona. Valmennus perustuu perhehoitajien tehtäviin ja niissä tarvittaviin valmiuksiin. Ennakkovalmennuksen päättyessä kouluttajat arvioivat yhteistyössä valmennettavan kanssa, onko hänellä valmiuksia ja kiinnostusta perhehoitajan tehtävään.

Palkkio ja kulukorvaus

Perhehoitajalle maksetaan veronalaista hoitopalkkiota sekä kulukorvausta. Vammaispalvelujen sosiaalityössä tehdään perhehoitajan kanssa toimeksiantosopimuksen, jossa palkkio määritellään.

Perhehoitajaksi hakeminen

Jos olet kiinnostunut ottamaan kehitysvammaisia henkilöitä lyhytaikaiseen perhehoitoon, ota yhteyttä perhehoidon ennakkovalmennuksesta vastaaviin työntekijöihin

  • palveluesimies Rauni Smedberg, puh. 050 360 4579
  • vastaava ohjaaja Eija Puhilas, puh. 043 826 5183