Perhehoito vammaispalveluissa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Perhehoidolla tarkoitetaan ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä joko perhehoitajan tai hoidettavan kotona.
Lyhytaikaisen perhehoidon tarkoitus on tukea perheiden jaksamista. Lyhytaikainen perhehoito on kestoltaan joitakin vuorokausia kuukaudessa, tavallisesti viikonloppuisin. Perhehoito voi olla myös osavuorokautista ja sitä voidaan järjestää päivä- tai yöaikaan.

Perhehoidon tarve arvioidaan aina vammaispalvelujen asiakkaalle tehtävässä palvelusuunnitelmassa. Perhehoitosuhde syntyy, kun asiakas ja ennakkovalmennukseen osallistunut hoitaja ovat tutustuneet toisiinsa, ja molemmat osapuolet sekä kaupunki on hyväksynyt palvelun käynnistymisen.

Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa mukaan on sopiva antamaan perhehoitoa.

Espoon kaupunki järjestää ennakkovalmennuksia perhehoitajiksi ryhtyville. Valmennuksista tiedotetaan erikseen verkkosivuilla ja paikallislehdissä.

Haluatko perhehoitajaksi tai lisätietoa perhehoitopalvelusta? Ota yhteyttä
sähköpostitse: vammaispalvelut@espoo.fi
p. 09 816 45285 arkisin klo 9–11 ja 12–14