Kuntouttava työtoiminta

Espoon kuntouttava työtoiminta käynnistetään asteittain ja hallitusti 1.6.2020 alkaen

Hallitus linjasi 4. toukokuuta 2020 toimenpiteistä, joilla koronarajoituksia puretaan. Linjauksien mukaan kuntouttava työtoiminta voidaan käynnistää asteittain ja hallitusti 1.6.2020 alkaen. Laadimme ohjeistukset avaamisen aikatauluista ja järjestelyistä. Ohjeistukset tulevat koskemaan sekä ostopalvelutoimintaa että kaupungin oma toimintaa. Tiedotamme asiakkaita puhelimella ja sähköpostilla.

Kuntouttava työtoiminta vahvistaa työkykyä

Kuntouttavan työtoiminnan avulla voit kokeilla ja arvioida omaa jaksamistasi työelämässä sekä parantaa koulutus- ja työllistymismahdollisuuksiasi. Toiminnan aikana saat tukea ja apua omaan tilanteeseesi sekä pystyt vahvistamaan työkykyäsi. Kuntouttavan työtoiminnan aikana pääset osaavien ammattilaisten kanssa laatimaan oman jatkosuunnitelmasi esimerkiksi koulutuksen aloittamiseen tai työllistymiseen tai muihin itsellesi sopiviin palveluihin. Kuntouttavan työtoiminnan aikana voit osallistua työtoimintaan joko erilaisissa työ- ja oppimiskeskuksissa, yhdistyksissä tai järjestöissä tai voit toimia myös erilaisissa avustavissa tehtävissä kaupungin eri toimialoilla/toimipisteissä.

Kuntouttavaan työtoimintaan voit hakeutua kertomalla toiveestasi joko TE-toimistossa tai sosiaalitoimistossa. Voit arvioida työntekijän kanssa kuntouttavan työtoiminnan sopivuutta juuri sinun tilanteeseesi ja voitte laatia sinulle sopivan suunnitelman.

Kuntouttavan työtoiminnan tehtävistä sovitaan yksilöllisesti työ- ja toimintakykysi sekä osaamisesi huomioiden. Kuntouttava työtoiminta on tavoitteellista toimintaa, jonka tarkoituksena on auttaa sinua löytämään polku kohti työtä tai koulutusta. Kuntouttavaan työtoimintaan sisältyy työtoiminnan lisäksi yksilöllistä tukea mm. sosiaaliohjaajalta, palveluohjaajalta tai työhönvalmentajalta. Kuntouttavaan työtoimintaan sisältyy myös terveydentilan selvitys terveydenhoitajan kanssa.

Kuntouttavassa työtoiminnassa huomioitavaa:

  • jakso on vähintään kolmen kuukauden mittainen ja sitä voidaan tarvittaessa jatkaa
  • työtoimintaan voit osallistua 1 – 4 päivänä viikossa
  • työskentelyaikasi on 4-8 tuntia päivässä
  • et ole työsuhteessa eikä työtoiminnassa ole lisä-, yli-, yö- ja vuorotyötä
  • saat työttömyysetuutta
  • työtoiminta-ajalta saat kulukorvausta tai toimintarahaa (9€/pv) sekä korvausta matkakustannuksista läsnäolopäiviltä
  • toiminnassa noudatetaan työturvallisuuslakia ja työtoiminnan ajaksi Espoon kaupunki järjestää tapaturmavakuutuksen

Lisätietoja kuntouttavasta työtoiminnasta TE-toimiston verkkosivuilta.

Video Espoon kaupungin tarjoamasta kuntouttavasta työtoiminnasta.

Espoon kaupunki tekee kuntouttavaa työtoimintaa yhteistyössä muun muassa seuraavien toimijoiden kanssa: