Erityissuunnittelija

Olen erityissuunnittelijana Annika Latva-Äijö ja työskentelen sivistystoimen esikunnan hallinto- ja suunnitteluyksikössä. Erityissuunnittelijan tehtäviin kuuluvat sivistystoimen laatu- ja arviointityön koordinointi ja kehittäminen sekä sivistystoimen projektitoiminnan koordinointi.

Erityissuunnittelija toimii sivistystoimen laatu- ja arviointiverkoston puheenjohtajana, vastaa jatkuvan parantamisen toimintatavan ja CAF-itsearviointien käytön edistämisestä ja laatukoulutuksista sekä toimialan projektitoiminnan tukemisesta ja seurannasta. Erityissuunnittelija on myös yksi sivistystoimen tasa-arvoyhdyshenkilöistä.

Opiskelin historiaa ja yhteiskuntatieteitä Turun yliopistossa ja toimin useita vuosia projektitutkijana. Tutkijan työ oli kiinnostavaa ja positiivisella tavalla haastavaa, mutta halusin kuitenkin kokeilla myös muuta uraa, eli halusin tehdä myös niitä nk. oikeita töitä. Siirtyminen tutkijan töistä oikeisiin töihin ei kuitenkaan ollut ihan helppoa. Omaa paikkaa ei ihan heti löytynyt, vaan työskentelin useassa eri toimessa ensin valtiolla.

Kuntaa en ollut ikinä ajatellut minulle sopivaksi työnantajaksi, mutta kun huomasin, että Espoossa oli paikka auki, päätin kokeilla tätäkin vaihtoehtoa, mikä osoittautuikin hyväksi päätökseksi; työskentelin ensin määräaikaisessa työsuhteessa projektikoordinaattorina suomenkielisessä opetustoimessa ja sen jälkeen arviointisuunnitelijana samassa paikassa. Nykyistä tointani olen hoitanut lokakuusta 2012 alkaen.

Minua innostaa työssäni se, että sillä on todella merkitystä ja että se aidosti vaikuttaa kuntalaisiin - erityisesti lapsiin ja nuoriin. Tärkeitä asioita ovat myös onnistumisen kokemukset ja tunne kasvavasta  ammattitaidosta. Tähän vaikuttavat suuresti esimiehen ja työkavereiden tuki sekä työpaikkani yleinen kehittämismyönteisyys.

Työni vaatii oman aihealueeni tiedollisten sisältöjen laaja-alaista hallintaa ja kehittämistä, mutta myös  itsenäistä työotetta, yhteistyökykyisyyttä, halua toimia verkostoissa sekä tietenkin sitä kehittämismyönteisyyttä.

Olen erityisen tyytyväinen siitä, että meillä on todella mukava  ja toimiva työyhteisö, jossa on helppo olla ja työskennellä. Lisäksi pidän työni vakinaisuudesta ja säännöllisistä työskentelyajoista. Aikaisemmassa työssäni pätkätutkijana työn jatkuminen oli epävarmaa, myös työ- ja vapaa-aika tuppasivat sekoittumaan.

Valokuvassa erityissuunnittelija Annika Latva-Äijö metron kyydissä.
Erityissuunnittelija Annika Latva-Äijö