Palvelupäällikkö, osaamisen kehittäminen

Mari Pyy

Mari Pyy, vs. palvelupäällikkö

Työskentelen tällä hetkellä Espoo Henkilöstöpalvelut –liikelaitoksessa osaamisen kehittämisen palvelupäällikkönä ja vedän pientä tehokasta koulutus- ja kehittämistiimiä. Järjestämme kaupunkitasoisia koulutuksia ja kehittämme muita henkilöstölle sopivia osaamisen kehittämisen työkaluja.

Mitä se osaamisen kehittäminen sitten on? Osaamisen kehittäminen voi toki olla koulutusta, mutta suurin osa oppimisesta tapahtuu kuitenkin työssä ja työpaikalla. Osaamisen kehittäminen alkaa jo perehdytyksestä, joka luo pohjan työssä pärjäämiselle ja hyvälle työsuoritukselle. Muita työpaikalla tapahtuvan oppimisen menetelmiä ovat kehityskeskustelut, opiskelijoiden ohjaus, työpaikkakokoukset ja mentorointi.

Espoon kaupungilla olen kasvanut nuoresta asiantuntijasta kokeneeksi esimieheksi. Ensimmäinen työpaikkani kaupungilla oli määräaikainen. Vuonna 2002 aloitin maahanmuuttaja-asioiden koordinaattorin sijaisena ja sitä pestiä tein pari vuotta.  Nyt olen työskennellyt kaupungilla jo yksitoista vuotta.  Näiden vuosien aikana olen työskennellyt kaupungilla viidessä eri tehtävässä: maahanmuuttajakoordinaattorina, tasa-arvosuunnittelijana, vastaanottokodin johtajana, osaamisen kehittäjänä ja nyt osaamisen kehittämisen palvelupäällikkönä.

Osaamisen kehittämisen palvelupäälliköksi päädyin kaupungin sisäisen haun kautta. Minulla oli tehtävän vaatimuksiin nähden riittävästi esimieskokemusta ja sosiaali- ja terveystoimen osaamisen kehittäjänä tunsin työn sisällön hyvin. 

Osaamisen kehittäminen on kivaa ja haasteellista työtä, jonka kautta kohtaan mielenkiintoisia ja osaavia  ihmisiä. Minulla on lähes päivittäin mahdollisuus innostua ja innostaa muita uuden oppimiseen. Työni on riittävän luovaa ja koen sen merkitykselliseksi. Minusta on hienoa tehdä yhteiskunnallisesti tärkeää työtä yhteiseen pottiin.

Työni vaatii minulta jatkuvaa kehittymistä ja ihmisenä kasvamista.  Esimiehenä en voi jäädä maahan makaamaan vaan yritän aktiivisesti etsiä uusia lähestymistapoja arkityön haasteisiin. Minulla on tavallaan kaksi työtä: oma työ ja oman työn kehittäminen (kuten meillä kaikilla tulisi olla).

Työssäni parasta on ihmisten kohtaaminen ja onnistumisen elämykset. Minulla on hieno työtiimi, joka tukee esimiestään (lähes) kaikissa ratkaisuissa ja lähtee mukaan hurjimpiinkin ideoihin.