Terveyskeskuslääkäri

Tule joukkoomme Espooseen kaventamaan terveyseroja ja lisäämään kuntalaisten hyvinvointia! Espoon terveyskeskus on valtakunnallisesti kehityksen kärjessä, kun vertaillaan toimintamallien kehittämistä ja uusia tapoja tehdä arjesta sujuvaa.

Tarjoamme sekä vakinaisia että eripituisia määräaikaisia tehtäviä joustavilla toimenkuvilla. Espoossa työskentelee noin 150 terveyskeskuslääkäriä. Tarjoamme ison työnantajan edut.

Kuvassa terveyskeskuslääkäri Saara Sistonen.Lääkäri Saara Sistonen, Espoonlahden terveysasema

”Olen ollut tyytyväinen terveyskeskuslääkärin monipuoliseen ja haastavaan työhön. Työpäivät ja potilaat ovat hyvin vaihtelevia. Meillä on säännöllinen työaika, 38 tuntia 15 minuuttia viikossa, mikä helpottaa perheen, vapaa-ajan ja työn yhteensovittamista. Tiimimalli jakaa vastuuta potilaista ja mahdollistaa tiiviin yhteistyön tiimin muiden terveyskeskuslääkärien kanssa. Tiimimalli on potilaidenkin kannalta hyvä, koska omalääkärin lisäksi ajan voi saada kenelle tahansa tiimin lääkärille, jolla on ensimmäinen sopiva aika.

Meillä on tutorlääkäri ja kaikkia kollegoita on helppo konsultoida - aina saa apua sitä tarvitessaan. Vahvuutenamme on hyvin järjestetty perehdytys ja alkuvaiheen pidennetyt potilasajat.

Täällä Espoonlahdessa on hyvä työporukka ja hyvä tiimihenki, olemme kehitysmyönteisiä ja edelläkävijöitä. Työnkuvaan on mahdollista yhdistää yleislääkärin vastaanottoa, neuvolalääkärin ja koululääkärin työtä sekä erilaisia pientoimenpiteitä. Sisäisiä koulutuksia on viikoittain ja ulkopuolisiin koulutuksiin pääsee joustavasti.”

Mitä odotat työpaikaltasi?

Millaiset työtehtävät kiinnostavat?

 • Yleislääkärin monipuolinen työ terveysasemalla.
 • Päiväaikainen päivystysvastaanotto terveysasemalla.
 • Neuvola-, koulu- tai vanhuspalvelujen lääkärin tehtäviä.
 • Erikoistuminen tiettyyn potilasryhmään.
 • Terveysasemilla tiimityömalli, ei väestövastuuta.

Millaisen työajan haluat?

 • Kokopäivä- vai osapäivätyö.

 • 1- 5 työpäivää viikossa.

 • Ei päivystysvelvollisuutta virka-ajan ulkopuolella, mutta mahdollisuus lisäansioihin Jorvin yhteispäivystyspisteessä.

Miten haluat kehittää osaamistasi?

 • Tutorlääkäri tukenasi.
 • Henkilökohtaisen ammatillisen kehittymisen suunnitelma.
 • Hyvät koulutusmahdollisuudet, myös laaja oma koulutustarjonta.
 • Mahdollisuus tutkimuksen tekemiseen oman työn ohessa.

Tämä kaikki on tarjolla Espoossa!