Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Valokuvassa Tuija Österlund ja Jaana Levä.Varhaiskasvatuksen erityisopettaja toteuttaa kasvatuskumppanuutta perheiden kanssa ja toteuttaa tiimi- ja verkostotyötä. Espoossa työskentelee lähes 100 varhaiskasvatuksen erityisopettajaa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii kasvun ja oppimisen tukea tarvitsevien, varhaisen puuttumisen, kehityksen ja oppimisen asiantuntijana tiimissä ja päivähoitoyksikössä. Hän vastaa ryhmänsä tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien laatimisesta, varhaiskasvatuksen toteuttamisesta, arvioinnista yhdessä tiimin ja vanhempien kanssa.

Tuija Österlund valmistui vuosi sitten varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi ja aloitti työt Viherrannan päiväkodissa. Jaana Levä on puolestaan työskennellyt Viherrannassa jo yli 20 vuotta. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan työ on Jaanan ja Tuijan mielestä haasteellista ja antoisaa. Työssä tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja johdonmukaisuutta. Viherrannan päiväkodin integroiduissa ryhmissä elto työskentelee toiminnasta riippuen joko pienryhmän tai koko lapsiryhmän kanssa. Nykyisin työskentelyssä painottuu entistä enemmän kahdenkeskinen toiminta tukea tarvitsevien lasten kanssa. Tarvittaessa elto on myös koko päiväkodin henkilökunnan käytettävissä varhaiskasvatuksen erityisasiantuntijana. Työn kuvassa korostuu myös tiivis yhteistyö vanhempien sekä tutkivien ja hoitavien tahojen kanssa.

Varhaiskasvatuksessa tapahtuneiden muutosten myötä, myös elton työ on muuttunut vuosien saatossa:

  • integroiduissa ryhmissä tukea tarvitsevien lasten tarpeet ovat monimuotoisempia ja lisäksi eri kieli- ja
  • kulttuuritaustaisten lasten osuus on lisääntynyt
  • havainnointi ja dokumentointi on lisääntynyt ja asioita kirjataan aikaisempaa systemaattisemmin
  • tietotekniikan käytön lisääntyminen mahdollistaa uusia toimintatapoja erityisopetuksessa 
  • yhteistyöverkosto on laajentunut.

Parasta työssä ovat lasten onnistumisen hetket. On myös hienoa huomata, että on ollut merkityksellinen lapselle ja/tai koko perheelle. ”Olen jopa saanut kutsuja rippijuhliin”,kertoo Jaana.

Jaana ja Tuijan mielestä Viherrannan päiväkodissa on hyvä tehdä töitä. Henkilökunta on sitoutunut ja aidosti innostunut työstään. Työtä tehdään ammattitaidolla lasten takia ja lasten ehdoilla. Viherrannassa puhalletaan yhteen hiileen. Uudet tavat tehdä työtä siirtyvät ryhmästä toiseen.

Espoo on Jaanan ja Tuijan mielestä työnantajana hyvä. Kiitosta saavat uimaliput, työmatkaseteli ja stipendikukkaro, joka mahdollistaa opiskelun muuallakin kuin työnantajan tarjoamassa täydennyskoulutuksessa.