Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Jokaisessa päiväkodissa työskentelee varhaiskasvatuksen lastenhoitajia. He ovat suurin ammattiryhmä Espoon suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa, jossa heitä työskentelee yhteensä lähes 1 300. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat osallistuvat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suunnitteluun, toteuttamiseen sekä arviointiin yhdessä varhaiskasvatuksen opettajien ja työyksikön muun henkilökunnan kanssa. He huolehtivat lasten hyvinvoinnista ja toteuttavat luottamuksellista kasvatuskumppanuutta perheiden kanssa.

 
Valokuvassa Guyen Thi Thu Ha.Nguyen Thi Thu Ha on työskennellyt jo melkein 17 vuotta Espoossa. Ha työskentelee varhaiskasvatuksen lastenhoitajana Espoon keskuksen palvelualueella. Ala houkutteli häntä, sillä Ha kokee olevansa hyvä lasten kanssa ja koska lapset hyväksyvät hänet. Hän tulee hyvin toimeen lasten kanssa.

"Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan työ on pääasiassa lasten hoitamista ja lasten turvallisuudesta huolehtimista", Ha kertoo.

"Työ on tiimityötä. Tiimissä sovitaan, mitä kukakin tekee, mutta varhaiskasvatuksen opettaja linjaa ja tekee päätökset. Työ on vuosien saatossa muuttanut luonnettaan. Aikaisemmin varhaiskasvatuksen opettaja kantoi yksin vastuun, mutta nykyisin kaikilla tiimiläisillä on omia vastuualueita", Ha jatkaa.

Työssään Ha pitää eniten siitä, että hän voi leikkiä lasten kanssa ja auttaa lapsia.

"Päiväkodissa työskenteleminen on antoisaa. Täällä on hyvä ilmapiiri enkä millään lailla tunne olevani ulkopuolinen. Päiväkodin asenne onkin ”palaute päivässä pitää hyvän mielen talossa”.

Han mielestä Espoo on työnantajana hyvä. Erityiskiitoksia saavat uimaliput, matkaseteli ja täydennyskoulutusmahdollisuudet.