Varhaiskasvatusyksikön johtaja

Jokaisella päiväkodilla on esimies. Suomalaisen varhaiskasvatuksen tulosyksikössä työskentelee 108 varhaiskasvatusyksikön johtajaa.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja suunnittelee, toteuttaa ja seuraa yksikön toimintaa ja taloutta. Hän toimii henkilöstön esimiehenä, johtaa yksikön pedagogiikkaa, tarjoaa palveluneuvontaa ja ohjausta. Varhaiskasvatusyksikön johtaja huolehtii työyhteisön hyvinvoinnista ja mahdollistaa toimintaedellytykset lakien ja asetusten edellyttämillä tavoilla.

Aino Huttunen valmistui Jyväskylän yliopistosta varhaiskasvatuksen opettajaksi ja hänet rekrytoitiin aikoinaan varhaiskasvatusyksikön johtajaksi Espoon Olariin. Laajalahden varhaiskasvatusyksikön johtajana hän on työskennellyt viimeiset 10 vuotta.
Varhaiskasvatusyksikön johtajan työ on Ainon mielestä kiinnostavaa ja monimuotoista. Laajalahdessa varhaiskasvatusyksikön johtajan työ sisältää muun työn ohella paljon palveluohjausta.

”Olen asiakkaille niin sanottu lähivirkamies, jolta voi tulla kysymään mitä vain”, Aino kertoo.
”Työnkuva on vuosien saatossa muuttunut. Ennen johtaja oli ennen kaikkea työyhteisön johtaja.  Nykyisin johtajuus on sisältää myös paljon muuta”, Aino jatkaa.

Laajalahdessa työskentely on kivaa. Hyvä arki on kantava voima. Ainon tavoitteena on pitää toimintaraamit mahdollisimman yksinkertaisena ja selkeänä. Johtajan tehtävänä on Ainon mielestä turvata ja luoda työn tekemisen edellytykset koko henkilöstölle. Parasta varhaiskasvatusyksikön johtajan työssä on erilaisten ihmisten kohtaaminen.
Ainon mielestä Espoo on vireä ja muuntautumishaluinen työnantaja. Toiminta on hyvässä mielessä tehostettua. Erityiskiitokset saavat hienot täydennyskoulutusmahdollisuudet, sporttipassi, kulttuuriseteli ja työmatkaseteli.

Valokuvassa varhaiskasvatusyksikön johtaja Aino Huttunen.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Aino Huttunen