Englanninkieliselle yrittäjäkoulutukselle tarve Espoon seudulla

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
2.9.2019 klo 19.20

Tiedote Business Espoo
2.9.2019

Omnia tavoittelee englanninkielisen koulutustarjonnan laajentamista vastatakseen työelämän tarpeisiin. Opiskelumahdollisuuksien monipuolistaminen on erittäin tärkeää Espoon alueen työvoimatarpeen ja talouskasvun näkökulmasta.

Espoon alue on Suomen kansainvälisintä ja monikulttuurisinta. Espoon asukasluku kasvaa vuosittain noin 5 000 asukkaalla. Kasvusta 80 % on vieraskielisiä. Vieraskielisten laaja työttömyys toiminta-alueella on lähes 35 %. Se on säilynyt ennallaan avointen työpaikkojen kasvusta huolimatta.

Business Espoo -yrityspalveluverkosto puoltaa Omnian Opetus- ja kulttuuriministeriöön lähettämää hakemusta englanninkielisen yrittäjän ammattitutkinnon tarpeesta.

- Näemme, että Omnian tavoitteet laajentaa englanninkielistä tutkintotarjontaa edistää ja tukee Business Espoo -verkoston tavoitteita turvata alueen monipuolinen elinkeinorakenne sekä sujuvoittaa vieraskielisen väestön työllistymispolkuja, kertoo Omnian liiketoimintajohtaja ja Business Espoon johtoryhmän jäsen Riikka-Maria Yli-Suomu. Arkipalveluita tulee saada alueellamme myös englanniksi. Osaamisen kehittäminen on yksi keskeinen arkipalvelu. Alueemme kannalta juuri kaupan ja hallinnon alan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen englanninkielinen koulutustarjonta on kriittistä, Yli-Suomu jatkaa.

Vieraskielisten osuuden kasvaminen näkyy Espoon alueen palvelutuotannon arjessa monella tavalla.

- Uutta yritystä perustamassa olevista asiakkaistamme yli kolmannes on vieraskielisiä. Kansainvälisten startup-ekosysteemien ja kasvuyritysten neuvottelukieli on aina englanti, kertoo puolestaan YritysEspoon toimitusjohtaja Erkki Pärssinen.

Espoon vieraskielisten määrän ja väestöosuuden ennustetaan kasvavan kymmenessä vuodessa yli 10 prosenttiyksikkö lähes 30 prosenttiin. Erityisesti maahanmuuttajille suunnattujen koulutusten merkitys kasvaa nopeasti. Espoon kaupunki otti vuonna 2017 kolmanneksi viralliseksi asiointikielekseen englanninkielen.

Talouskasvun suurimpana hidasteena on tällä hetkellä osaavan työvoiman saatavuus. Avointen työpaikkojen määrä on kasvanut viimeisen vuoden aikana Espoon alueella yli 40 %. Lisäksi avoimien työpaikkojen avoinna olo on lähes kaksinkertaistunut 20 päivästä 37 päivään. Samaan aikaan alueen laaja työttömyys (työttömät + työvoimapalveluissa olevat) on laskenut vain vähän, ollen edelleen 11%. Tämä edellyttää osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Talouskasvun kestävä jatkuminen edellyttää työvoiman saatavuuden varmistamista sekä uusia yrityksiä.

Lisätietoja:
Liiketoimintajohtaja Riikka-Maria Yli-Suomu, Omnia
Puh. 050 348 6544, riikka-maria.yli-suomu@omnia.fi
 

Business Espoo tunnus


Business Espoo on seitsemän toimijan muodostama palveluverkosto Espoon ja sen lähikuntien yrityksille ja yrittäjille. Tavoitteena on saada lisää työpaikkoja ja elinvoimaa Espooseen tuottamalla asiakaskeskeisiä, laadukkaita ja kustannusvaikuttavia yritys- ja yrittäjäpalveluita. Business Espoo -verkostoon kuuluvat Espoon kaupunki, Espoo Marketing Oy, Espoon Yrittäjät, Helsingin seudun kauppakamari, Omnia, Uudenmaan TE-toimiston yrityspalvelut ja YritysEspoo.