Palveluntuottajaksi hoiva-asumiseen

Palvelusetelillä palveluja järjestetään niille kuntalaisille, joilla on ympärivuorokautisen hoiva-asumisen tarve.

Palvelutarpeen arvioinnista saa lisätietoa Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestorista, p. 09 816 33 333, arkisin 9–15.

Palvelusetelijärjestelmän keskeiset toimijat ovat kaupunki, asiakas ja yksityinen palveluntuottaja. Hoiva-asuminen sisältää asukkaan ympärivuorokautisen palvelun ja huolenpidon hoiva-asumisyksikössä sekä sitä tukevat palvelut. Hoiva-asumisyksikössä asukas voi asua elämänsä loppuun saakka. Kaupunki valvoo palvelujen laatua.

Palveluntuottaja sitoutuu hakemuksellaan noudattamaan ympärivuorokautisen hoiva-asumisen sääntökirjan ehtoja. Kaikki ehdot ja kriteerit täyttävät tuottajat hyväksytään palvelusetelituottajiksi, ja hyväksytyksi tulemisesta lähetetään tuottajalle ilmoitus. Hoiva-asumisyksikkö voi sijaita missä päin Suomea tahansa. Saman palveluntuottajan kaikkien erillisten yksiköiden on täytettävä hakemus.

Sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP)

Sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP) on keskitetty tietojärjestelmä palveluntuottajaksi hakeutumiseen, palvelusetelien ja ostopalvelutilausten luomiseen, palvelujen käyttämiseen ja annetuista palveluista tehtävään tilitykseen yksityisille palveluntuottajille.

Parasta palvelua on valtakunnallinen verkkopalvelu, joka yhdistää uudella tavalla palvelunjärjestäjän, tuottajan ja asiakkaan. Järjestelmän avulla palveluntuottajat hakeutuvat palveluntuottajaksi ja ylläpitävät itse omia tietojaan.

Yhteystiedot

Palvelupäällikkö
puh. 09 816 47416

Palvelusihteeri
puh. 09 816 47417

Palvelusihteeri
puh. 09 816 47414