Unelmaduunia etsimässä – Ohjaamotalo auttaa nuoria löytämään oman polkunsa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.11.2019 klo 9.30

Periksen unelmaduuni -kampanjan keskiössä Espoon osalta on nuorille suunnattu Ohjaamotalo, mistä kuka tahansa alle 30-vuotias saa vinkkejä ja tukea eri elämäntilanteisiin. Ohjaamotalosta voi hakea neuvoja opiskelumahdollisuuksien kartoittamiseen ja ammatinvalintaan, työnhakuun ja toimeentuloon, asumiseen ja taloudenhallintaan sekä hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja vapaa-ajan mahdollisuuksiin. Yli 60 eri ammattilaista työskentelee Ohjaamotalossa nuorten tukena.

Kampanjavideolla Peris pohtii yhdessä nuorten kanssa heille sopivia uravaihtoehtoja, ja opastaa uusiin aloihin tutustumisessa työpajoilla, mistä nuori saa työkaluja opiskeluun ja työelämään.

”Periksellä on upean ennakkoluuloton suhtautuminen eri aloihin, ja toivomme että kampanjan kautta monet nuoret löytäisivät oman kiinnostuksen kohteensa ja Ohjaamotalon palvelut”, sanoo Ohjaamotalon toiminnasta vastaava Tero Luukkonen.   

Konkreettisia toimia nuorten työllisyyden edistämiseksi

Espoon kaupungin strategiassa eli Espoo-tarinassa on asetettu tavoitteeksi työllisyysasteen nouseminen 75 prosenttiin ja työttömyyden aleneminen viiteen prosenttiin. Erityistä huomiota on kiinnitettävä nuorten työllisyyden kasvuun. Nuorisotyöttömyys on Espoossa vähentynyt, mutta tehtävää on vielä.

Lisäksi hallitus on vahvistamassa kuntien järjestämisvastuuta työllisyyspalveluissa. Ratkaisu toteutetaan työllisyyden kuntakokeiluilla, joihin Espoon kaupunki valmistautuu hakeutumaan. Vastuu kohderyhmän työllisyyspalveluista siirtyy valtiolta kokeiluun osallistuville kaupungeille. Kohderyhmänä kokeiluissa ovat muun muassa maahanmuuttajat ja kaikki alle 30-vuotiaat. Parhaillaan Espoossa onkin käynnissä työ nuorten työllisyyspalveluiden vahvistamiseksi. Kehitteillä oleva nuorten ekosysteemi rakentuisi Espoon kaupungin eri toimialoista, yhteistyökumppaneista ja yrityksistä.

”Vastaamme hallituksen haasteeseen yhdistämällä resurssit aiempaa monialaisemmin. Nuorten työllisyyden edistämiseksi tarvitsemme monien tahojen yhteistyötä, sillä yksin kenenkään on vaikea onnistua. Yhteistyöllä saamme enemmän vaikuttavuutta ja nuorille parempia palveluja”, toteaa nuorten ekosysteemin rakentamisessa mukana oleva kehittämispäällikkö Sanna Lindholm Espoon kaupungilta.  

Periksen unelmaduuni -kampanjassa mukana olevien organisaatioiden maksamasta summasta 1000 € organisaatiota kohden sijoitetaan suoraan nuorten työllistymisen edistämiseen. Sijoitus toteutetaan nuorille keikkatyötä tarjoavan Work Pilotsin kautta, joka ostaa sovelluksensa kautta työtunteja nuorille. Kampanjan toteutuksesta vastaa Sportspot Oy.