Kuntien vastuulla on sekä yleis- että asemakaavojen laatiminen. Espoossa kaavat valmistelee kaupunkisuunnittelukeskus. Kaavoittaminen on usein erilaisten näkemysten, toiveiden ja ristiriitojen yhteensovittamista. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, jotta erilaiset mielipiteet saataisiin myös esille kaavoituksen aikana.

Toimipisteet