Vanttilan pientaloalue ja Espoon keskuspuiston reunaa. Kuvan keskellä kulkee Nissinmäentie, jonka varrella kaavamuutosalue sijaitsee.
Viistoilmakuva suunnittelualueestaKuva: Espoon kaupunki

Hepmortinrinne

AsemakaavoitusKauklahti

Alueelle suunnitellaan uusia pientaloja sekä yleisen pysäköinnin alue. Alue sijaitsee Vanttilassa Nissinmäentien varrella. Asemakaavan muutos mahdollistaa olemassa olevalle pientaloalueelle kolme uutta pientalotonttia. Lisäksi kaavoituksella parannetaan alueen liikennejärjestelyitä ja sallitaan ajo kahdelle tontille lähivirkistysalueen kautta. Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt kaavan 9.6.2020.

Kaavan nimi

Hepmortinrinne

Aluenumero

520802

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Hyväksymisvaihe

Hakija

Espoon kaupunki

Yhteyshenkilöt

Sonja Sahlsten

arkkitehti, asemakaavoitus, Vanha-Espoon ja Kauklahden alueet040 639 3084Tekniikantie 15, Otaniemi

Anja Karhula

maisema-arkkitehti, asemakaavoitus046 877 3742Tekniikantie 15, Otaniemi

Hannu Granberg

suunnitteluinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu043 825 1176Tekniikantie 15, Otaniemi