Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

Kaupunginjohtaja johtaa kaupunkia kaupunginhallituksen alaisena. Jukka Mäkelä (s. 1960) on toiminut Espoon kaupunginjohtajana vuoden 2011 alusta.

Kuva: Olli Urpela

Jukka Mäkelä (s. 1960) on toiminut Espoon kaupunginjohtajana vuoden 2011 alusta. Kaupunginjohtajana Mäkelä haluaa pitää tavoitteet korkealla: Kaupungin strategiassa, Espoo-tarinassa, on asetettu tavoitteeksi kaupungin taloudellisesti, sosiaalisesti, ekologisesti ja kulttuurisesti kestävä kasvu.

Espoo on asukas- ja asiakaslähtöinen yhteisö, joka on tottunut ratkaisemaan kasvun tuomia haasteita yhdessä asukkaiden, yritysten, oppilaitosten ja yliopistojen kanssa. Mäkelän kokemus kertoo, että Espoo onnistuu parhaiten silloin, kun ihmiset, yhteisöt ja yritykset saadaan mukaan yhteistyöhön.  

Mäkelä oli vuosina 2007–2010 Kokoomuksen kansanedustaja. Espoon politiikassa hän on ollut mukana vuodesta 1997 kaupunginvaltuutettuna, vuosina 2005–2008 kaupunginhallituksen puheenjohtajana sekä vuosina 2009–2010 kaupunginvaltuuston puheenjohtajana. Tätä ennen diplomi-insinööri Mäkelä työskenteli Tekniikan Akateemisten Liitto ry:n yksikönjohtajana. Mäkelä on syntyperäinen espoolainen, innokas liikunnan ja urheilun harrastaja ja puolestapuhuja. 

Kaupunginjohtajan rooli

Kaupunginjohtaja johtaa kaupunkia kaupunginhallituksen alaisena. Kaupunginjohtajan tärkeimpinä tehtävinä on johtaa kaupungin hallintoa, taloutta sekä muuta toimintaa. Kaupunginjohtaja huolehtii siitä, että valtuuston ja kaupunginhallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat valmistellaan asianmukaisesti, sovitetaan yhteen ja pannaan täytäntöön. Kaupunginjohtaja toimii esittelijänä kaupunginhallituksessa ja sen konserni-, elinkeino- ja kilpailukyky- ja tila- ja asuntojaoksessa sekä valtuuston neuvottelutoimikunnassa.

Kaupunginjohtaja johtaa konsernihallintoa. Sen tehtävänä on johtaa, ohjata, valvoa ja kehittää koko kaupunkikonsernia sekä vastata kaupungin tukipalveluista ja niiden kehittämisestä.

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Jukka Mäkelä

Kaupunginjohtaja09 81621PL 11 02070 ESPOON KAUPUNKI