Aikuisten puheterapia

Puheterapiassa kuntoututetaan - kielellisiä toimintoja (puheen ymmärtämisen vaikeus, luetun ymmärtämisen vaikeus, puheen tuoton vaikeus, kirjoittamisen vaikeus) - puhemotorisia toimintoja (puheen epäselvyys, äänen tuottamisen vaikeus) - nielemistoimintoja (ruuan tai juoman nielemisen tai käsittelyn vaikeus). Puheterapeutti ohjaa tarvittaessa muissakin puheeseen liittyvissä ongelmissa, kuten änkytyksessä, äännevirheissä ja äänihäiriöissä.