Aikuisten toimintaterapia

Toimintaterapian tarkoituksena on tuoda apua arkeen niin, että asiakas toimintakyvyn rajoituksistaan huolimatta löytää keinot huolehtia itsestään, olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa, tehdä työtä tai opiskella ja viettää vapaa-aikaa. Esimerkkejä aikuisten toimintaterapiapalveluista: - Toimintakyvyn arvioiminen - Apuvälinetarpeen arvioiminen - Asunnonmuutostyötarpeen arvioiminen (katso myös Vammaispalvelut) - Asioimiseen ja kotielämään liittyvien toimintojen arvioiminen - Toimintakokonaisuuksien hallinnan edistäminen esimerkiksi itsestä huolehtimisen, kodinhoidon, harrastusten tai asioinnin - Eri toimintavalmiuksien harjoittaminen kuten esimerkiksi hienomotoriikan, hahmottamisen tai muistin - Muiden toimintaa mahdollistavien tekijöiden edistäminen esimerkiksi käden lepolastan valmistaminen - Ohjaus ja neuvonta Toimintaterapiaan pääsee lääkärin, kotihoidon, sosiaalityöntekijän tai fysioterapeutin ohjaamana. Voit myös itse ottaa yhteyttä soittamalla ajanvarausnumeroon.