Auto hukassa

Virheellisesti pysäköidystä autosta voi ilmoittaa Teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalveluun. Virheellisesti pysäköity ajoneuvo voidaan siirtää kaupungin ajoneuvovarastoon kahden vuorokauden kuluttua virheellisen pysäköinnin havaitsemisesta. Katualueella tehtävää työtä tai puhtaanapitoa haittaava ajoneuvo siirretään kaupungin toimesta lähimpään tähän tarkoitukseen sopivaan paikkaan kahden vuorokauden kuluttua siirtokehotuksen antamisesta. Kaupunki voi siirtää viipymättä ajoneuvon, joka haittaa liikennettä huomattavasti.