Avokuntoutuspalvelut

Kehitysvammaisten kuntoutus Avokuntoutuksessa arvioidaan kehitysvammaisten fysio-, toiminta- ja puheterapian tarvetta sekä tehdään kuntoutussuunnitelmia suomen kielellä espoolaisille lapsille ja aikuisille, joilla on diagnosoitu kehitysvamma alle 18-vuotiaana. Valtaosa kuntoutuksesta toteutuu Kelan järjestämänä vaativana kuntoutuksena, jolloin toteuttajina ovat yksityiset Kelan sopimusterapeutit. Mikäli kyseessä ei ole vaativan kuntoutuksen asiakas, kaupungin omat terapeutit toteuttavat kuntoutusta tarpeen mukaan joko ryhmäkuntoutuksena tai yksilöterapiana.Kehitysvammaisten asiakkaiden tukena on myös psykologi, joka käy tukikeskusteluja asiakkaiden ja heidän vanhempiensa kanssa kehitysvammaan liittyvissä asioissa. Psykologi toteuttaa myös avokuntoutuksen lääkärin pyytämiä arviointeja. Avokuntoutuksen asiakkaina on noin 1000 eri ikäistä kehitysvammaista henkilöä, joiden kuntoutusasioita hoitavat työntekijät ovat pääosin terapeutteja. Sairaanhoito, lääkitykset ja kiireelliset asiat hoidetaan kehitysvammaisillakin normaalisti omalla terveysasemalla. Kuntoutussuunnittelu Kuntoutussuunnittelijoilta saat neuvontaa ja ohjausta kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Ole yhteydessä kuntoutussuunnittelijaan, kun tarvitset - kuntoutussuunnitelman Kelan vaativan kuntoutuksen tai vakuutusyhtiön järjestämän kuntoutuksen hakemiseksi - neuvontaa ja ohjausta fysio-, toiminta- tai puheterapiaan liittyen. Puheterapia aikuisille Aikuisten puheterapiaan voivat ottaa yhteyttä yli 18 -vuotiaat asiakkaat, joilla on jostain neurologisesta sairaudesta tai vammasta johtuva ongelma, joka vaikeuttaa - kielellisiä toimintoja (puheen ymmärtämisen vaikeus, luetun ymmärtämisen vaikeus, puheen tuoton vaikeus, kirjoittamisen vaikeus) - puhemotorisia toimintoja (puheen epäselvyys, äänen tuottamisen vaikeus) - nielemistoimintoja (ruuan tai juoman nielemisen tai käsittelyn vaikeus). Puheterapeutti ohjaa tarvittaessa muissakin puheeseen liittyvissä ongelmissa, kuten änkytyksessä, äännevirheissä ja äänihäiriöissä. Apuvälineet Espoolaisten apuvälinepalveluja hoitaa HUS Apuvälinekeskus, joka palvelee Espoon sairaalan tiloissa.