Iltapäivätoiminta kouluissa

Perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään kouluissa tai koulujen lähellä olevissa toimintaan soveltuvissa tiloissa. Toimintaa järjestävät koulut, järjestöt ja yksityiset tahot. Iltapäivätoiminnan aikana lapselle tarjotaan välipala. Toimintaa järjestetään 62 toimintapaikassa. Jokaisessa toimintapaikassa työskentelee toiminnasta vastaava ohjaaja. Lisäksi ryhmässä toimii lapsimäärästä ja tiloista johtuen riittävä määrä muita ohjaajia. Iltapäivätoiminta edistää oppilaiden välisiä keskinäisiä suhteita, kouluviihtyvyyttä ja kouluhyvinvointia sekä tukee koulutyötä. Toiminnassa painottuu laadukas vapaa-ajan toiminta ja se liittyy vahvasti kouluyhteisöön, lapsen päivittäiseen toimintaympäristöön. Päivittäinen toiminta alkaa lapsen koulutyön päätyttyä ja päättyy joko klo 15.00 tai klo 17.00 Toimintaa ei järjestetä koulujen loma-aikana eikä lauantaikoulupäivinä.